การเลือกตั้ง 2562

สนช. มีมติเห็นชอบ ให้เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งขณะนี้ มีครบ 7 คนตามรัฐธรรมนูญ 
2018-11-22 17:57