การเลือกตั้ง

เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ พร้อมตัวแทน 7 พรรคการเมืองเรียกร้อง กกต. แก้กฎหมาย 1 พรรค 1 เบอร์เหมือนกันทั่วประเทศ ใส่ชื่อพรรคและโลโก้ลงในบัตรลงคะแนน หวังกติกาที่เป็นธรรม และกรรมการที่วางตัวเป็นกลาง
2018-12-12 16:19

Pages