อัพเดทล่าสุดเมื่อ 49 นาที 21 วินาที ที่ผ่านมา

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2009-10-05 04:15
4 ตุลาคม 52 เว็บไซต์มติชน รายงานว่า เวลาประมาณ 18.00 น.
2009-10-03 11:36
วิป 3 ฝ่าย-นายกฯสรุปชงแก้ 6ปม
2009-09-06 02:28
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายงานว่า นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอ  ครม. ในการประชุมวันที่ 8  กันยายนนี้เพื่อขอเปิดประชุมร่วมสองสภา อภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยันยังไงก็ต้องแก้  เลี่ยงไม่ได้  แต่การพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่แค่แก้กฎหมายอย่างเดียว   ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและวัฒนธรรมการเมืองของทุกฝ่ายด้วย
2009-07-29 21:19
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจเรื่อง “ประชาชนต้องการอย่างไรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคมที่ผ่านมา การวิจัยสืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ และแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย โดยในระยะสั้นเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 6 มาตรา เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม นำไปสู่ความสมานฉันท์ และปฏิรูปการเมือง   สรุปผลได้ดังนี้

Pages

Subscribe to การแก้ไขรัฐธรรมนูญ