การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

2013-08-20 21:25
ส.ส.ประชาธิปัตย์ ระบุการประชุมสองสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มา ส.ว. จะกระทบโครงสร้างประเทศ จะเป็นการผูกขาดประเทศไทยไว้ในกำมือของผู้มีอำนาจเสียงข้างมากในสภา และวุฒิสภากลายเป็น "เผด็จการทาส"
2013-07-27 22:42
ระยะหลังมานี้ เวลาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่า “ไทยๆ” เรามักหมายถึงสิ่งที่มีภาวะย้อนแย้งในตัวเอง (paradox) หรือเป็นภาวะชวนหัวชวนไห้ในเวลาเดียวกัน อย่างที่เรียกกันว่า “ตลกร้าย” (irony)   เช่น “ประชาธิปไตยไทยๆ” คือประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพได้เท่าที่ชนชั้นปกครองในระบบเก่าอนุญาตให้มี ไม่ใช่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจตกลงร่วมกันในการวางกรอบการมีเสรีภาพ หรือ “รักเจ้าแบบไทยๆ” ก็คือการประณาม หยาบคาย ไล่คนที่คิดต่าง คนที่เรียกร้องเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบเจ้าตามหลักการประชาธิปไตยให้ออกไปจากประเทศไทย เป็นต้น  
2013-07-12 15:20
ที่มาภาพ: นิตยสาร POSITIONING   เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 56 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SIGA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปาฐกถา เรื่อง สู่ทศวรรษแห่งความท้าทายใหม่: บาทบาทด้านรุกและรับของรัฐสภาไทย ภายในงานสัมมนาลำดับที่ 10 ของสถาบันพระปกเกล้า
2013-06-22 20:54
รองประธานสภาเผยปฏิทินประชุมสภาเลื่อนวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ- นิรโทษฯ เหตุพิจารณางบฯ ภายใน 105 วัน  
2013-05-16 16:43
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7 ต่อ 2 รับคำร้อง ถอดยศ 'อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ' ให้ยื่นคำชี้แจงใน 15 วัน ขณะเดียวกัน รับคำร้องแก้ รธน.รายมาตรา ผิดรธน.ม.68 ไว้พิจารณา แต่ไม่รับวินิจฉัยแก้ ม. 190 ผิด ม.68 ชี้เป็นคนละกรณี
2013-04-11 19:27
11 เม.ย.56 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องนายบวร ยสินทร กับคณะ ที่ขอให้ศาลฯ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม.65 ว่า ประธานรัฐสภากับพะวก 312 คน กระทำการเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตัดสิทธิของบุคคลในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ศาลพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งโดยมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 3 รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แต่ยกคำขอคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากไม่ปรากฏมูลกรณีอันเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันสมควรเพียงพอที่จะต้องใช้วิธีการชั่วคราว
2013-04-04 02:18
ที่ประชุมร่วมสองสภาลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง  3 ร่าง ทั้งเรื่องเลิก ส.ว.สรรหา - หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ - และการยุบพรรค เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการ 3 คณะเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ แฟ้มภาพการประชุมรัฐสภา (ที่มา: วิทยุรัฐสภา)
2013-04-02 18:57
ด้านวุฒิสมาชิก "สมชาย แสวงการ" เล็งยื่นศาลคุ้มครองชั่วคราว ให้สภาระงับแก้ไข รธน. เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะพิจารณาเสร็จสิ้น

Pages

Subscribe to การแก้ไขรัฐธรรมนูญ