กีฬา

หลังองค์กร 'กรีฑาโลก' (World Athletics หรือ WA) กำลังจะออกข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงข้ามเพศ (transgender woman) เข้าร่วมแข่งกรีฑาหญิง นับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.66 เป็นต้นไป โดยอ้างว่าพวกเธอเคยผ่านช่วงวัยรุ่นด้วยสรีระ "เป็นชาย" (male puberty) มาก่อน ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ และนักวิจัยเรื่องกายภาพของคนข้ามเพศทักท้วง เพราะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการแบนนี้มาจากความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์
2023-03-30 11:43

Pages