อัพเดทล่าสุดเมื่อ 26 นาที 18 วินาที ที่ผ่านมา

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

2018-05-10 20:43
เดชรัต สุขกำเนิด เล่าถึงประสบการณ์รัฐสวัสดิการการศึกษาในเดนมาร์กที่รัฐเป็นคนเลือกโรงเรียนให้ เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เมื่อเด็กอยากเรียนก็จะเรียนได้เอง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่รายได้ของคนรุ่นลูกยิ่งไม่สัมพันธ์กับคนรุ่นพ่อแม่ยิ่งทำให้เกิดการเท่าเทียม "เราจะไม่เอารายได้ของเราไปช่วยลูกเรา ลูกเรากับเพื่อนในวัยเดียวกันต้องเติบโตอย่างเท่ากัน" จากซ้ายไปขวา เดชรัต สุขกำเนิด, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
2017-06-20 19:26
คุยกับวินัย ผลเจริญ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ เรื่องทหารฝึกข้าราชการ นักเรียน ระบุ ปัญหาเพราะสังคมไทยยอมรับทหาร สมยอมการกดความเห็นต่าง ประชาธิปไตยคือทางออกของการแก้ไขปัญหา ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบระบบราชการ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ ระเบียบวินัยไม่ต้องมาจากทหาร พลเรือนสามารถอบรมกันได้ตั้งแต่สถาบันครอบครัว
Subscribe to กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ