ขายของออนไลน์

เริ่มแล้ววันนี้ (1 ม.ค.) กรมสรรพากรออกประกาศให้แพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งข้อมูลรายได้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์เข้าระบบ โดยต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
2024-01-01 13:08