อัพเดทล่าสุดเมื่อ 34 นาที 36 วินาที ที่ผ่านมา

ขีดเส้นใต้

2013-06-17 12:47
สัมภาษณ์ อนุสรณ์ อุณโณ อาจารย์สาขามานุษยวิทยา หัวหน้าทีมวิจัย “ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย” ในภาคใต้ สำรวจพื้นที่หมู่บ้านในนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ตัวตนทางการเมืองของผู้คนผ่านการเมืองทุกระดับ รวมทั้งกระแสคนใต้รักในหลวงที่เกิดขึ้น 
2013-06-12 16:07
คุณเชื่อหรือไม่? อะไรเอ่ย ? คนกินทั้งประเทศ แต่คนปลูกทำไมยังไม่รวยซักที  จนเพื่อชาติ ? เขาว่า ซื้อแพง ขายถูก ยังไงก็ขาดทุน ขาดไปเท่าไหร่ ตอบไม่ได้ ตอบไม่ชัด  ไม่กล้าตอบ เก็บไว้จนโรงสีไม่มีที่จะเก็บ ไม่รู้ไปขายที่ไหน ไม่รู้จะขายตอนไหน  คนรับจ้างเก็บชอบใจ อยากให้เก็บนานๆ คำก็ว่าเอาเงินภาษีของประชาชนมาอุ้ม สองคำก็ว่าอุ้ม  สามคำก็ว่าอุ้ม    ขี่หลังกันมากี่ชาติแล้วจำได้ไหม ฯลฯ ฯลฯ
2013-06-10 22:26
บทความชิ้นที่ 4 ของ นิรมล ยุวนบุณย์ ในชุดบทความ ข้าวนาปรัง : ความสัมพันธ์ ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งของสังคมไทยในชุมชนเกษตรภาคกลาง โดยจะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาชุดความรู้นี้ ทางประชาไทจะทยอยนำเสนอบทวิเคราะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นข้างต้นจำนวน 6ชิ้น
2013-06-06 22:59
บทความชิ้นที่สามของ นิรมล ยุวนบุณย์ ในชุดบทความ ข้าวนาปรัง : ความสัมพันธ์ ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งของสังคมไทยในชุมชนเกษตรภาคกลาง โดยจะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาชุดความรู้นี้ ทางประชาไทจะทยอยนำเสนอบทวิเคราะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นข้างต้นจำนวน 6ชิ้น
2013-06-04 21:36
ในตอนที่ผ่านมาผู้เขียนได้กล่าวถึงปรากฏการณ์การขยายตัวจากของสวนยางพารา และการที่ยางพาราได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของภาคอีสาน และได้เสนอว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวถูก “มอง” ด้วยสายตาแตกต่างกัน ที่อาจแบ่งได้เป็น 2 ขั้ว  คือฝ่ายหนึ่งเห็นว่ายางพาราเป็นพืชที่มีอนาคตและเป็นโอกาสอันดีของชาวอีสาน  แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มองด้วยความวิตกกังวลว่า การทำสวนยางพาราต้องลงทุนสูง และมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่หนี้สิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร    
2013-05-19 23:23
ญาติผู้เสียชีวิต,นักวิชาการ ประสานเสียงนิรโทษกรรมประชาชน เร่งรัดดำเนินคดี  เรียกร้องสิทธิในการประกันตัว ศปช.ชี้รัฐบาลเพิกเฉยต่อข้อเสนอ นักวิชาการ มธ.ทวงรายงานการละเมิดสิทธิจาก กสม. สมศักดิ์ เจียมฯ ชี้หากนิรโทษกรรมให้กับผู้สั่งการ จะมีการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมไม่สิ้นสุด
2013-04-25 23:10
บทความชิ้นที่สองของ นิรมล ยุวนบุณย์ ในชุดบทความ ข้าวนาปรัง : ความสัมพันธ์ ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งของสังคมไทยในชุมชนเกษตรภาคกลาง โดยจะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาชุดความรู้นี้ ทางประชาไทจะทยอยนำเสนอบทวิเคราะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นข้างต้นจำนวน 6ชิ้น
2013-04-22 08:19
บทเริ่มต้นในชุดบทความที่พยายามทำให้เห็นสภาพความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของ ชาวนา/เกษตรกรอีสาน ใน"ปัจจุบัน" มีความเชื่อในวงวิชาการและวงการพัฒนาในประเทศตะวันตกว่า การพัฒนาระบบทุนนิยม จะทำให้สังคมชาวนา ซึ่งเป็นสังคมและรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมสูญหายไป (de-peasantisation) และไม่เพียงแต่สังคมชาวนาเท่านั้น สังคมเกษตรกรรมตามแบบฉบับดั้งเดิม ก็จะค่อยๆสูญหายไป (de-agrarianisation) ด้วย

Pages

Subscribe to ขีดเส้นใต้