อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 38 นาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-09-10 19:53
กรุงเทพฯ- 10 ก.ย. 47 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล รองผู้อำนวยการ สนพ.ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ระบุว่า ปริมาณใช้ไฟฟ้าในม.ค.-ก.ค.มีทั้งสิ้น 74,089 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนที่มี 68,589 ล้านหน่วย โดยส่วนที่เพิ่มมาจากการบริโภคในภาคอุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็ก ยางสังเคราะห์ ภาคบริการ ส่วนที่บริโภคลดลงได้แก่ ธุรกิจหมวดวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคยานยนต์อาทิ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงภาคครัวเรือนซึ่งน่าจะเป็นผลจากนโยบายประหยัดพลังงาน
2004-09-10 19:51
กรุงเทพฯ 10 ก.ย. 47 นายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มั่นใจว่า ไทยไม่ใช่เป้าหมายที่กลุ่มเจมาห์อิสลามิยะห์(เจไอ) ที่จะแฝงตัวเข้ามาก่อความไม่สงบ เนื่องจากไม่มีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับประเทศใด อีกทั้งขณะนี้ทหารไทยที่เดินทางไปประเทศอิรักก็ได้เดินทางกลับหมดแล้ว นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียยังให้ความร่วมมือในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายกับประเทศไทยเป็นอย่างดี และโอกาสที่จะมีการก่อเหตุยังทำได้ยาก แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ประมาทโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่คอยติดตามระมัดระวังดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดกระทบการท่องเที่ยว
2004-09-10 19:50
กรุงเทพฯ-10 ก.ย.47 บริษัทเพรซิเดนท์ อะกริเทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนผู้ส่งออกข้าวไทยลงนามซื้อขายข้าวกับ บริษัท แอสคอดส์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวไทยในตลาดแอฟริกา จำนวน 9 แสนตัน มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ระบุว่า เป็นการซื้อขายข้าวครั้งใหญ่ที่สุดที่มีการซื้อขายกันภายใน 1 ครั้ง โดยบริษัทเพรซเดนท์ มีกำหนดส่งมอบข้าวแบ่งราคาออกเป็น 3 ระยะ คือ 300,000 ตันแรก ส่งมอบในราคา 219 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ 300,000 ตันต่อไปขายในราคา 223 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และ 300,000 ตันสุดท้ายขายในราคา 225 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
2004-09-10 19:48
กรุงเทพฯ-10 ก.ย.47 กองทัพได้นำคณะเยาวชนจากจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยสตูล ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส จำนวน 240 คน เดินทางมาทัศนศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายนศกนี้ ทั้งนี้กองทัพ ได้จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน โดยหวังว่า จะเป็นการปลูกจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด รู้รักสามัคคี สร้างสัมพันธภาพระหว่างเยาวชนต่างภูมิภาค รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างความมั่นคงของชาติ
2004-09-10 00:19
ศูนย์ข่าวภาคใต้-9 ก.ย.47 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2547 (ภาคใต้) เรื่องสถานการณ์และทิศทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปฏิรูป ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน
2004-09-10 00:17
ศูนย์ข่าวภาคใต้-9 ก.ย.47 ญาติเหยื่อทหาร ร้องกก.สิทธิฯ ระบุ ผู้ตายถูกกดหัวยิง รอหมอพรทิพย์ชันสูตร
2004-09-10 00:11
กรุงเทพฯ-9 ก.ย. 47 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไข้หวัดนกจะเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการนำวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกมาใช้ในประเทศให้คณะกรรมการฯ ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการใช้นำวัคซีนดังกล่าวมาใช้ในประเทศได้หรือไม่ในวันที่ 15 กันยายนนี้
2004-09-09 23:45
ประชาไท-8 ก.ย. 47 รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวปาฐกถาว่าตนรู้สึกชิงชังกับคำว่าวิจัยมากว่า 40 ปีนับตั้งแต่ที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นำคำนี้มาตั้งเป็นสถาบันใหญ่โตพร้อมกับคำว่าการพัฒนา เพราะเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมและสังคมยับเยิน นอกจากนี้ยังไม่เคยมีการทบทวนว่าเป็นการรวมศูนย์ ทำตามฝรั่งอย่างผิดๆ เพราะคิดว่าการวิจัยต้องทำด้วยคนที่ผ่านการเรียนในด้านนี้มา คนที่ไม่ได้เรียนทำวิจัยไม่ได้
2004-09-09 23:43
เขื่อนราษีไศลเป็นหนึ่งใน 22 เขื่อนของโครงการผันน้ำโขง-ชี-มูล ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาด แคลนน้ำในพื้นที่ 4.98 ล้านไร่ในภาคอีสาน หน้าที่หลักของโครงการราษีไศลคือการกักเก็บน้ำในลำน้ำมูลไว้ใช้ใน การเกษตร อุปโภคบริโภค รวมทั้งทำหน้าที่รับและควบคุมน้ำซึ่งจะส่งมาจากแม่น้ำโขง เพื่อส่งไปยังโครงการย่อยอื่นๆต่อไป
2004-09-09 23:39
ประชาไท-9 ก.ย. 47 "สองนักวิจัยไทบ้าน" หวังบอกเล่าปัญหาสู่สังคมผ่านงานวิจัย ระบุการแก้ปัญหาเขื่อนยังไม่คืบหน้า แต่ความสัมพันธ์ของชุมชนกลับคืนมา ด้าน "นักวิชาการมนุษย์ศาสตร์มช." ชี้เป็นงานด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ชิ้นสำคัญ ขณะที่ "นักวิชาการ มมส." แนะขยายสู่ประชาสังคมเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

Pages

Subscribe to ข่าว