อัพเดทล่าสุดเมื่อ 50 นาที 54 วินาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-10-14 10:38
ประชาไท-13 ต.ค. 47 "จากนี้ต้องจับตาโครงการต่างๆของรัฐซึ่งคาดว่าน่าจะมีอยู่ในใจหลายเรื่องที่จะปล่อยออกมา หลัง จากออกระเบียบการรับฟังความคิดเห็นฯไว้รองรับ เพราะรัฐบาลทำเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องชัดเจนจนทำให้อดมองในแง่ลบไม่ได้" นางภินันท์ โชติรสเศรณี -ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ กล่าวถึงกรณีที่ประชุมครม.มีมติให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีการประชาพิจารณ์ พ.ศ.2539 และให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน พ.ศ. ....แทน
2004-10-14 10:35
ศูนย์ข่าวภาคใต้-13 ต.ค.47 เมื่อเวลา 11.00 น. ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ นายซอบรี หมัดหมานและนางสาวกุสุมา โกศล ในฐานะตัวแทนองค์กรนักศึกษา มอ.ปัตตานี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาทักษิณ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) สมาคมนิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมกันแถลงข่าวและแจกจ่ายแถลงการณ์กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจค้นบ้านอิบนูอัฟฟาน ถนนโรงเหล้าสาย ข อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นี้
2004-10-14 10:31
กรุงเทพฯ-13 ต.ค.47 ผู้พิพากษาศาลอาญาออกนั่งบัลลังก์สืบพยานจำเลยในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้อง น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ และหนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 16 ส.ค.45 ในคดีหมิ่นประมาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากว่า เขียนคำวินิจฉัยคดีซุกหุ้นเพื่อช่วยเหลือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้พ้นผิดถือเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรั-ฐธรรมนูญเสียงข้างมากทั้ง 8 คนที่ถูกระบุ ได้แก่ นายกระมล ทองธรรมชาติ, นายจุมพล ณ สงขลา, นายผัน จันทรปาน, นายศักดิ์ เตชาชาญ, นายปรีชา เฉลิมวณิชย์, พล.ท.จุล อติเรก, นายอนันต์ เกตุวงศ์ และนายสุจินดา ยงสุนทร
2004-10-14 09:34
กรุงเทพฯ โพล ทำการสำรวจประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1,148 คน เป็นชายร้อยละ 42.2 หญิงร้อยละ 57.8 จากสถาบันอุดมศึกษารวม 34 แห่ง โดยเป็นสถาบันของรัฐ 25 แห่ง และเอกชน 9 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ร้อยละ 73.7 เอกชน ร้อยละ 26.3 แบ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / การแพทย์ ร้อยละ 51.0 และสายสังคมศาสตร์ ร้อยละ 49.0 ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 25.1 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 22.7 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 23.0 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 29.2
2004-10-14 09:29
ประชาไท -- 13 ต.ค. 2547 กรุงเทพฯโพล ระบุ นักศึกษายุคปัจจุบันพูดคุยเรื่องสังคมเพียง 4.7 % และคุยเรื่องการเมืองน้อยที่สุด เพียง 2.2 %ขณะที่ส่วนใหญ่พูดคุยเรื่องการกิน เที่ยว ช็อป และไม่ค่อยติดตามข่าวสารความเป็นไปของสังคมและประเทศชาติ
2004-10-14 09:26
ประชาไท-13 ตค. 47 คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ได้เชิญตัวแทนจากชาวบ้านจะนะและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น มาให้ข้อมูลในกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนกรณีที่บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ชายทะเลก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวเพื่อขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยไม่ผ่านมติที่ประชุมของ อบต. ชุดปัจจุบัน
2004-10-14 09:20
ประชาไท -- 13 ต.ค. 2547 นักศึกษา - เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี)ไม่มั่นใจความปลอดภัย ขอย้ายออกนับร้อยคน สอบวันสุดท้ายเตรียมทหาร-ตำรวจ คุมเข้ม นายผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดี(มอ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักศึกษาของมอ. ปัตตานี ประมาณ 200 - 300 คนขอย้ายไปเรียนต่อสถาบันอื่น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์บางส่วนก็ขอย้ายออกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศซึ่งได้รับการเตือนจากสถานทูตของประเทศที่ตนถือสัญชาติ โดยระบุสาเหตุมาจากไม่มั่นใจในความปลอดภัย
2004-10-14 08:57
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าผู้ป่วยต้องสงสัยว่าเป็นไข้หวัดนกรายล่าสุดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดนก แต่ก็ต้องรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในพัฒนาห้องปฏิบัติการนำร่องใน 6 จังหวัด คงต้องนำงบประมาณจากส่วนอื่นของกระทรวงมาใช้ก่อน แล้วจึงขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีมาชดเชย ประชาไทรายงาน
2004-10-14 08:56
ประชาไท - 13 ต.ค.47 น.พ.กุมารา ราย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า กระแสข่าวที่ว่าหมูติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อน แม้แต่ในประเทศจีนก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่ามีคนติดเชื้อไข้หวัดนกจากหมู แต่เพื่อความไม่ประมาทองค์การอนามัยโลกก็ได้เฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ดังนั้น ประชาชนสามารถบริโภคหมูปรุงสุกได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับไก่และไข่
2004-10-14 08:55
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งการให้กระทรวงต่างประเทศแปลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องไข้หวัดนกส่งไปยังสถานทูตต่างๆ พร้อมทั้งนำลงในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยๆ โดยเชื่อว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาคมโลก ซึ่งจะช่วยลดความสับสนเรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในไทย สำหรับเรื่องการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกนั้น นายจาตุรนต์กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความจำเป็นของการใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่เหตุผลหลักของการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ประชาไทรายงาน

Pages

Subscribe to ข่าว