อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 9 นาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-10-14 09:29
ประชาไท -- 13 ต.ค. 2547 กรุงเทพฯโพล ระบุ นักศึกษายุคปัจจุบันพูดคุยเรื่องสังคมเพียง 4.7 % และคุยเรื่องการเมืองน้อยที่สุด เพียง 2.2 %ขณะที่ส่วนใหญ่พูดคุยเรื่องการกิน เที่ยว ช็อป และไม่ค่อยติดตามข่าวสารความเป็นไปของสังคมและประเทศชาติ
2004-10-14 09:26
ประชาไท-13 ตค. 47 คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา ได้เชิญตัวแทนจากชาวบ้านจะนะและเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น มาให้ข้อมูลในกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนกรณีที่บริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ชายทะเลก่อสร้างท่าเทียบเรือชั่วคราวเพื่อขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยไม่ผ่านมติที่ประชุมของ อบต. ชุดปัจจุบัน
2004-10-14 09:20
ประชาไท -- 13 ต.ค. 2547 นักศึกษา - เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี)ไม่มั่นใจความปลอดภัย ขอย้ายออกนับร้อยคน สอบวันสุดท้ายเตรียมทหาร-ตำรวจ คุมเข้ม นายผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดี(มอ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักศึกษาของมอ. ปัตตานี ประมาณ 200 - 300 คนขอย้ายไปเรียนต่อสถาบันอื่น ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์บางส่วนก็ขอย้ายออกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศซึ่งได้รับการเตือนจากสถานทูตของประเทศที่ตนถือสัญชาติ โดยระบุสาเหตุมาจากไม่มั่นใจในความปลอดภัย
2004-10-14 08:57
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าผู้ป่วยต้องสงสัยว่าเป็นไข้หวัดนกรายล่าสุดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อไข้หวัดนก แต่ก็ต้องรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในพัฒนาห้องปฏิบัติการนำร่องใน 6 จังหวัด คงต้องนำงบประมาณจากส่วนอื่นของกระทรวงมาใช้ก่อน แล้วจึงขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีมาชดเชย ประชาไทรายงาน
2004-10-14 08:56
ประชาไท - 13 ต.ค.47 น.พ.กุมารา ราย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า กระแสข่าวที่ว่าหมูติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อน แม้แต่ในประเทศจีนก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่ามีคนติดเชื้อไข้หวัดนกจากหมู แต่เพื่อความไม่ประมาทองค์การอนามัยโลกก็ได้เฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ดังนั้น ประชาชนสามารถบริโภคหมูปรุงสุกได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับไก่และไข่
2004-10-14 08:55
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งการให้กระทรวงต่างประเทศแปลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องไข้หวัดนกส่งไปยังสถานทูตต่างๆ พร้อมทั้งนำลงในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นระยๆ โดยเชื่อว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาคมโลก ซึ่งจะช่วยลดความสับสนเรื่องการระบาดของไข้หวัดนกในไทย สำหรับเรื่องการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกนั้น นายจาตุรนต์กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาถึงความจำเป็นของการใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่เหตุผลหลักของการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ประชาไทรายงาน
2004-10-14 08:53
ประชาไท - 13 ต.ค.47 นางพัชรินทร์ สุกันศีล ตัวแทนภาคีเพื่อดอยหลวงเชียงดาว กล่าวว่า การชี้แจงข้อมูลของทางสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 ตามที่ภาคีฯ ทำหนังสือขอรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่ปรึกษาและความคืบหน้าของโครงการไปนั้น ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่ง และน่าจะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่มีการชี้แจง นอกจากนี้ข้อกำหนดการจ้างบริษัทที่ปรึกษานั้นก็ได้สรุปแล้วว่าเพื่อศึกษาว่าสร้างกระเช้าไฟฟ้าได้หรือไม่ ไม่ได้ศึกษาว่าโครงการนี้จำเป็นและสำคัญอย่างไร
2004-10-14 08:52
ประชาไท -- 13 ต.ค. 2547 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกรณีร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถูกเพิกถอนสัญชาติว่า หากผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติอ้างว่าเป็นคนไทย ก็ต้องมีการตรวจ DNA และหากอ้างว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิดก็ต้องดูจากหลักฐาน นายสมชาย จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบหลักฐานผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติ และชี้แจงเหตุผลแก่ผู้ถูกเพิกถอนสัญชาติ โดนก่อนหน้านี้คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่ในวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ประชาไทรายงาน
2004-10-14 08:51
กรุงเทพฯ-13 ต.ค.47 นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ดูแลในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์จากกลุ่มประเทศความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จะประชุมร่วมกันที่กรุงย่างกุ้ง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมป้องปรามขบวนการค้ามนุษย์ ช่วงวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ ทั้งนี้รัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน เตรียมที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ประชาไทรายงาน
2004-10-13 00:45
กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 เวลา10.00 น. การชุมนุมโดยไม่มีแกนนำของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จากทั่วประเทศประมาณ 2,000 คน เริ่มต้นโดยเดินขบวนปิดถนนจากลานพระบรมรูปทรงม้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอคำตอบจากรัฐบาล กรณีที่จะมีการออกมาตรการบังคับให้การเลี้ยงสัตว์ปีกทุกประเภทต้องทำในฟาร์มระบบปิด

Pages

Subscribe to ข่าว