อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 4 นาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-10-15 14:04
ปัตตานี-14 ต.ค.47 รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการ บดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลอบฆ่านักศึกษามอ. ปัตตานี เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ชั้นปี 1-2 ขอย้ายและลาออก ประมาณ 200- 300 คน โดยนักศึกษาปี 1 ลาออกมากที่สุด ขณะที่อาจารย์และบุคลากรก็ขอโอนย้ายหรือลาออกกว่า 10 คน รวมทั้งอาจารย์จากต่างประเทศที่จ้างมาสอนภาษา ซึ่งมีกว่า 20 คนด้วย ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมนี เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัย ทำให้อาจารย์และบุคลากรที่มีอยู่ 1,032 คน ลดลงเหลือเพียง 900 คนเท่านั้น
2004-10-15 13:52
รายงานข่าวจากกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) แจ้งว่า ขณะนี้ กลไกการทำงานของ กอ.สสส.จชต. ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดแบ่งงาน และมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน ตามโครงสร้างใหม่ แยกเป็น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกจากนายทหารที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทำงานร่วมกับ พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ ผอ.สสส.จชต. คนใหม่ จำนวน 77 คนแล้ว เจ้าหน้าที่ใน กอ.สสส.จชต. ประมาณร้อยละ 95 เป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานในหน่วยนี้เช่นกัน
2004-10-15 13:49
ศูนย์ข่าวภาคใต้- 14 ต.ค.47 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาการเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศาสตราจารย์ ดร.เดนิส เจ.ดี.แซนโดล นักวิชาการด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความสัมพันธ์นานาชาติ จากสถาบันวิเคราะห์ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน รัฐเวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกา มาร่วมเป็นวิทยากรด้วย
2004-10-15 13:32
ลำดับสถานการณ์ กรณี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป.) เข้าไถดันต้นไม้ในพื้นที่สวนป่าห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
2004-10-15 12:47
ประชาไท-14 ต.ค. 47 นายอิบรอเหม หวังสบ ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มอนุรักษ์ห้วยน้ำขาวคัดค้านการไถดันป่าเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่าห้วยน้ำขาวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)ประมาณ 300 ไร่ ว่าล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดไปเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในพื้นที่ดังกล่าว แต่เบื้องต้นมีข้อตกลงให้กันพื้นที่ไถดันประมาณ 30 ไร่เป็นพื้นที่กันชนจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2004-10-15 11:49
ประชาไท -- 14 ต.ค. 47 มีการคาดการณ์ว่าเจ้าชายนโรดม สีหโมนี จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาท ภายหลัง ภายหลังสมเด็กกรมนโรดมสีหนุประกาศสละราชสมบัติ ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเตรียมการสรรหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาราจักรกัมพูชา พ.ศ. 2536 กำหนดว่ารัชทายาทของกษัตริย์จะต้องมีพระชนมายุไมต่ำกว่า 30 ชันษา และต้องมาจากราชตระกูล 1 ใน 3 สายเท่านั้น
2004-10-15 11:46
ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี ประชาไท -- 14 ต.ค. 47 นายดิเรก ส่งเสริม นักวิชาการป่าไม้ระดับ 5 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จ.อุบลราชธานี ยอมรับว่า เคยมีการแจกพันธุ์มะละกอให้ชาวบ้านตำบลโนนกาเล็น อ.สำโรง จริง โดยได้ซื้อมาจากตลาดสดใน อ. วารินชำราบ เพียง 1 กระป๋อง ในราคากระป๋องละ 40 บาท นายดิเรกกล่าวว่า ไม่รู้เกี่ยวกับกรณีจีเอ็มโอ จนกระทั่งมีนักข่าวและเอ็นจีโอเข้ามาตรวจสอบและเป็นข่าวซึ่งถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ทั้งสร้างความระส่ำระสายให้บ้านเมือง
2004-10-15 11:44
ประชาไท -14 ต.ค. 47 พล.อ.หาญ ลีลานนท์ ส.ว.สตูล และที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร เปิดเผยว่าจะลงไปพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าพบ พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ รองผบ.สส.ผู้อำนวยการเสริมสร้างสัน ติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ที่จังหวัดยะลา และจะเสนอมาตรการดับไฟใต้ และยุติการฆ่ารายวัน
2004-10-15 11:42
ประชาไท -- 14 ต.ค. 2547 กรมชลประทานระบุ ฤดูแล้ง อาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำเนื่องจากภาคเหนือใกล้สิ้นสุดฤดูฝน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมชลประทานได้ประสานกับการฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งดูแลเขื่อนตลอดสายน้ำเจ้าพระยาให้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปโภคบริโภค และเตือนให้ประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้จะติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ และขอให้ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง ประชาไทรายงาน
2004-10-15 11:41
กรุงเทพฯ-14 ต.ค.47 นายจเด็จ อินสว่าง เลขาธิการพรรคมหาชน เปิดเผยว่า ทางสถานี โฆษณาวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ. 5) ได้ขอร้องให้ระงับโฆษณาของพรรคมหาชน ซึ่งออกอากาศในช่วงเช้าโดยให้เหตุผลว่า โฆษณาถี่เกินไปทำให้รายการของสถานีขาดความน่าสนใจ และไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองอื่น เลขาธิการพรรคมหาชนเปิดเผยต่อไปว่า ทางพรรคได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการระงับโฆษณาดังกล่าวไม่เป็นธรรม และจะเข้าร้องทุกข์ต่อศาลปกครองต่อไป ประชาไทรายงาน

Pages

Subscribe to ข่าว