อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-10-15 12:47
ประชาไท-14 ต.ค. 47 นายอิบรอเหม หวังสบ ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มอนุรักษ์ห้วยน้ำขาวคัดค้านการไถดันป่าเพื่อปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่าห้วยน้ำขาวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)ประมาณ 300 ไร่ ว่าล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในระดับจังหวัดไปเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในพื้นที่ดังกล่าว แต่เบื้องต้นมีข้อตกลงให้กันพื้นที่ไถดันประมาณ 30 ไร่เป็นพื้นที่กันชนจากแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
2004-10-15 11:49
ประชาไท -- 14 ต.ค. 47 มีการคาดการณ์ว่าเจ้าชายนโรดม สีหโมนี จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาท ภายหลัง ภายหลังสมเด็กกรมนโรดมสีหนุประกาศสละราชสมบัติ ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเตรียมการสรรหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาราจักรกัมพูชา พ.ศ. 2536 กำหนดว่ารัชทายาทของกษัตริย์จะต้องมีพระชนมายุไมต่ำกว่า 30 ชันษา และต้องมาจากราชตระกูล 1 ใน 3 สายเท่านั้น
2004-10-15 11:46
ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี ประชาไท -- 14 ต.ค. 47 นายดิเรก ส่งเสริม นักวิชาการป่าไม้ระดับ 5 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จ.อุบลราชธานี ยอมรับว่า เคยมีการแจกพันธุ์มะละกอให้ชาวบ้านตำบลโนนกาเล็น อ.สำโรง จริง โดยได้ซื้อมาจากตลาดสดใน อ. วารินชำราบ เพียง 1 กระป๋อง ในราคากระป๋องละ 40 บาท นายดิเรกกล่าวว่า ไม่รู้เกี่ยวกับกรณีจีเอ็มโอ จนกระทั่งมีนักข่าวและเอ็นจีโอเข้ามาตรวจสอบและเป็นข่าวซึ่งถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดับล่าง ทั้งสร้างความระส่ำระสายให้บ้านเมือง
2004-10-15 11:44
ประชาไท -14 ต.ค. 47 พล.อ.หาญ ลีลานนท์ ส.ว.สตูล และที่ปรึกษากรรมาธิการทหาร เปิดเผยว่าจะลงไปพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าพบ พล.อ.สิริชัย ธัญญศิริ รองผบ.สส.ผู้อำนวยการเสริมสร้างสัน ติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ที่จังหวัดยะลา และจะเสนอมาตรการดับไฟใต้ และยุติการฆ่ารายวัน
2004-10-15 11:42
ประชาไท -- 14 ต.ค. 2547 กรมชลประทานระบุ ฤดูแล้ง อาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำเนื่องจากภาคเหนือใกล้สิ้นสุดฤดูฝน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมชลประทานได้ประสานกับการฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งดูแลเขื่อนตลอดสายน้ำเจ้าพระยาให้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปโภคบริโภค และเตือนให้ประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้จะติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ และขอให้ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง ประชาไทรายงาน
2004-10-15 11:41
กรุงเทพฯ-14 ต.ค.47 นายจเด็จ อินสว่าง เลขาธิการพรรคมหาชน เปิดเผยว่า ทางสถานี โฆษณาวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ. 5) ได้ขอร้องให้ระงับโฆษณาของพรรคมหาชน ซึ่งออกอากาศในช่วงเช้าโดยให้เหตุผลว่า โฆษณาถี่เกินไปทำให้รายการของสถานีขาดความน่าสนใจ และไม่เป็นธรรมต่อพรรคการเมืองอื่น เลขาธิการพรรคมหาชนเปิดเผยต่อไปว่า ทางพรรคได้มีการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการระงับโฆษณาดังกล่าวไม่เป็นธรรม และจะเข้าร้องทุกข์ต่อศาลปกครองต่อไป ประชาไทรายงาน
2004-10-15 11:40
ประชาไท -- 14 ต.ค. 47 น.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า จะยังไม่มีการปรับราคาน้ำมันเบนซินในสัปดาห์นี้ แต่ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยติดตามจากสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับราคาน้ำมันให้สูงขึ้นโดยสะท้อนราคาที่เป็นจริง ทั้งนี้ ราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเพราะได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโกทำให้แหล่งผลิตน้ำมันของสหรัฐหยุดผลิตชั่วคราวรวมทั้งมีการประท้วงของคนงานในประเทศไนจีเรีย
2004-10-15 11:38
ประชาไท -- 14 ต.ค. 47 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้การแปรรูปการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย(หฟผ.) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการซึ่งผู้บริหารกฟผ. ตั้งขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีนายนายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการ ผจก.บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน ทำหน้าที่รบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการแปรรูป และพิจารณารูปแบบการแปรรูป จากนั้นจะเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัยจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน
2004-10-15 11:37
กรุงเทพฯ-14 ต.ค.47 นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมการปกครอง มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ โดยให้ทางจังหวัดกำชับนายอำเภอ - กิ่งอำเภอ ทบทวนตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแจกจ่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ทั้งนี้โดยพิจารณาจากผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการต่อสู้และมีความเสียสละ ที่จะอุทิศเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง และในการแจกจ่ายอาวุธให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ควรให้มีผู้รับผิดชอบร่วมกัน 2 คน ต่ออาวุธปืน 1 กระบอก
2004-10-15 11:35
ประชาไท--14 ต.ค. 47 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.บันนังสตาร่วมกับกำลังทหารจากร้อย ร.4052 จำนวนกว่า 60 นาย ได้เข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยจำนวนใน ต. บันนังสตา จ.ยะลา พบไดนาไมต์ 22 แท่ง พร้อมเชื้อปะทุไฟฟ้าจำนวน 5 ดอก สถานที่ตรวจพบคือ บ้านเลขที่ 83/3 ม.4 บ้านบันนังกูแว ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนายเจ๊ะมะ มะยิ อายุ 60 ปี โดยวัตถุระเบิดดังกล่าวถูกซุกซ่อนอยู่ในยางรถยนต์ที่วางไว้ข้างบ้านจึงควบคุมตัวนายเจ๊ะมะ มะยิ เจ้าของบ้านไปทำการสอบสวนที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตามกฎอัยการศึก

Pages

Subscribe to ข่าว