อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

ข่าว

2004-10-13 00:04
มติครม.เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2546 ได้รับทราบผลการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย(ECS) : สนับสนุนการเปิดประตูการค้าภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ย.
2004-10-13 00:00
ประชาไท-12 ต.ค. 47 NGOs ด้านแรงงานพม่าหวั่นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพิ่มการละเมิดสิทธิ์ในพม่า ทำให้แรงงานอพยพของหนีภาษีและยาเสพติดทะลักเข้าไทย พร้อมระบุการกดขี่แรงงานราคาถูกจะเพิ่มมากขึ้นสนองประโยชน์นายทุน จากกรณีที่หอการค้าตาก เตรียมเสนอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าชายแดน ไทย-พม่า และยกระดับ 5 อำเภอชายแดนตากเป็นจังหวัด กับที่ประชุมครม.สัญจรที่ อ.แม่สอดในระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค. นี้
2004-10-12 23:54
กรุงเทพฯ 12 ต.ค.47 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้ อาทิ พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.วินัย ภัททิยะกุล เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.ต.ท.จุมพล มั่นหมาย ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เสนาธิการทหาร พล.อประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ต.ท.ปรุงบุญผดุง ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล และนายศิวะ แสงมณี รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาร่วมหารือที่บ้านพิษณุโลก
2004-10-12 23:53
ประชาไท-12 ต.ค.47 นายจักรภพ เพ็ญแข โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทางรัฐบาลมีข้อมูลในเรื่องปัญหาของภาคใต้เพียงพอที่จะใช้มาตรการเฉียบขาดในเรื่องนี้ จะมีการปิดล้อม ตรวจค้นมากขึ้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เริ่มเอือมระอากับสถานการณ์จึงหันมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น นายจักรภพกล่าวต่อว่า ก่อนเริ่มเข้าวาระการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความไม่สบายใจในเหตุการณ์ภาคใต้ที่กระพ้อ จ.ปัตตานี "ท่านนายกกล่าวว่าสถานการณ์ในภาคใต้รุนแรงขึ้น ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด "นายจักรภพกล่าว
2004-10-12 23:51
กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 สหพันธ์องค์การผู้บริโภค (สอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และองค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย (ไบโอไทย) เข้ายื่นจดหมายต่อประธานที่ประชุมการกำหนดกติกาความปลอดภัยด้านอาหารผ่านทางMr. Amadou Kanote ผู้อำนวยการสหพันธ์ผู้บริโภคสากล ภูมิภาคอาฟริกา
2004-10-12 23:48
ประชาไท- 12 ต.ค. 47 "คณะกรรมการมีมติร่วมกันว่าจะต้องคัดค้านการจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยคอร์แนล ที่กำลังยื่นขอจดยีนสร้างโปรตีนของไวรัสใบด่างวงแหวน ซึ่งจะทำให้ไวรัสนี้ทุกสายพันธุ์ทั่วโลกกลายเป็นของเขาทั้งหมด แต่คงต้องให้เอ็นจีโอเป็นผู้ทำบทบาทนี้ เพราะกรมวิชาการเกษตรเกรงจะเสียความสัมพันธ์กับคอร์แนล" นายเจริญ คัมภีรภาพ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังการประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรมการศึกษาคำขอสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา
2004-10-12 23:44
กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 คณะรัฐมนตรี ไม่อนุมัติงบประมาณแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในรูปแบบบูรณาการ จำนวน 3,639,333,876 บาท เนื่องมาจากได้มีการกำหนดงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับสร้างอาคารผลิตวัคซีนไข้หวัดนก รวมทั้งค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตวัคซีน ซึ่งขัดกับจุดยืนของรัฐบาลในการไม่ใช้วัคซีนไข้หวัดนกในไก่ ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย ประชาไทรายงาน
2004-10-12 23:43
กรุงเทพฯ-12 ต.ค.47 นายจักรภพ เพ็ญแข โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกไม่รุนแรงอย่างที่เป็นข่าว แต่มีการให้ข่าวที่ขาดข้อมูลหลักฐาน จึงทำให้ประชาชน และการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับไก่มีผลกระทบ ทั้งนี้เห็นว่า ผู้ที่ให้ข่าวควรเป็นนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกคนเดียว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้การให้ข่าวควรจะต้องโปร่งใส และผ่านการวินิจฉัยตรวจสอบก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ประชาไทรายงาน
2004-10-12 23:41
นายจำเนียร หลาบงาม อายุ ประมาณ 60 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด จ.ลพบุรี มาตรการเรื่องฟาร์มปิดที่รัฐจะบังคับมีต้นทุนสูง มากกว่าล้านบาท เกษตรกรคงไม่มีปัญหาทำ ที่มาก็เห็นใจผู้ที่เดือนร้อนจากการปิดถนน แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่ต้องการคำตอบจากรัฐบาลว่า จะให้เลี้ยงต่อไปได้หรือไม่ ส่วนค่าชดเชย จ่ายยังไงก็ไม่มีทางคุ้ม เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้อยู่แล้วจากค่าพันธุ์เป็ดที่นำมาเลี้ยงก่อนแล้วค่อยขายไข่เป็ดล้างหนี้ ซึ่งค่าชดเชยที่จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่มี
2004-10-12 23:28
ประชาไท-24 ก.ย. 47 วันนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี(สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน พ.ศ. ....โดยให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยวิธีการประชาพิจารณ์ พ.ศ.2539 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รองโฆษกฯ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่จำเป็นต้องยกเลิกวิธีการทำประชาพิจารณ์ เพราะวิธีการมีเพียงแค่รับฟังความคิดเห็น ทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้าน

Pages

Subscribe to ข่าว