คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จัดเวทียืนหยัดคัดค้านโรงไฟฟ้าชีมวล พร้อมออกแถลงการณ์จี้ กกพ. ให้ยกเลิกการพิจารณาใบอนุญาติโรงฟฟ้าชีวมวล
2018-12-20 01:00