คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทีมทนายความคดีฝุ่นภาคเหนือ เผย ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับฟ้อง กลต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ระบุ ทั้งสองหน่วยงานไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ. รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ หรือประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงต่อความเดือดร้อนเสียหายในคดีฝุ่น PM2.5 ทนายความระบุ กลต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเข้ามาแก้ปัญหาฝุ่นข้ามพรมแดนจากธุรกิจทางการเกษตร - โรงไฟฟ้าถ่านหิน
2024-01-05 15:50
ตัวแทนนักกฎหมายในคดีฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่ ร่วมแถลงการณ์อัพเดตคดี พร้อมทั้งประกาศยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกรณีไม่รับฟ้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ชี้ อ้อย-ข้าวโพด เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญ ธุรกิจเกษตรต้องร่วมรับผิด
2023-05-17 15:02
ศาลปกครองเชียงใหม่รับฟ้องคดีฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ โดยรับฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 1 คือ “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี และผู้ถูกฟ้องที่ 2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ไม่รับฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 3 คือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และผู้ถูกฟ้องที่ 4 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน การไม่รับฟ้องทั้งสองหน่วยงานนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลไกลการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนของประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้มากกว่าการเจรจาระหว่างประเทศ
2023-04-21 17:39