คณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลประชุมหารือตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพร้อมตั้งคณะทำงานตามประเด็นใน MOU แล้ว 7 ประเด็น 2 หัวหน้าพรรคยืนยันตำแหน่งประธานสภาจะไม่เป็นอุปสรรคในการตั้งรัฐบาลแต่จะมีการพูดคุยกันระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลในเรื่องนี้ต่อ
2023-05-30 18:10