คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2567 เวทีเสวนา กสม. พอใจการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทรมานฯ แนะสร้างความตระหนัก เสริมการมีส่วนร่วม เข้าเป็นภาคี OPCAT - หารือ ตร. ยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นต้นธาร ร่วมพัฒนาโรงพักต้นแบบไร้การทรมาน - ชี้โครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี ละเมิดสิทธิชุมชน กระทบวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศทางทะเล
2024-03-01 15:39
กสม. หนุนออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมือง เตรียมชงข้อเสนอแนะให้ กมธ.วิสามัญ พิจารณา - สนับสนุนรัฐบาลไทยจัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาและผู้หนีภัยชายแดนไทย - เมียนมา
2024-02-16 02:03
กสม.แถลงการณ์ ย้ำหลักการเสรีภาพสื่อที่มีตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี และรัฐยังต้องประกันสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามหลักสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจำกัดเสรีภาพต้องมีความจำเป็นและได้สัดส่วนตามกฎหมาย โดยไม่กระทบการทำหน้าที่ของสื่อ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ICCPR
2024-02-15 12:20
กสม. แจงกรณีตรวจสอบบริการทันตกรรมในระบบประกันสังคม ยืนยันรับฟังข้อมูลรอบด้าน ไม่พบที่อ้างว่าใช้สิทธิในโรงพยาบาลรัฐได้โดยไม่จำกัดวงเงิน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก
2024-02-09 14:12
กสม. เสนอให้ราชทัณฑ์และเรือนจำกลางบางขวาง ยกเลิกข้อบังคับห้ามผู้ต้องขังติดต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือด ชี้เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเกินสมควรแก่เหตุ
2024-02-09 13:48
กสม. ชี้ประกันสังคมจำกัดวงเงินค่าบริการทันตกรรมเพียง 900 บาทต่อปี ไม่เพียงพอต่อการใช้จริง ส่งผลให้ผู้ประกันตนเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอให้เร่งแก้ไข อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับบัตรทอง
2024-02-02 21:42
กสม. ชี้ 'คดีฆาตกรรมป้าบัวผัน' ขัดต่อหลักสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เตรียมส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดเจ้าหน้าที่ และเยียวยาผู้เสียหาย
2024-01-20 15:12
สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขอให้เด็กมีพลังใจที่ดีและไม่ย่อท้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ตั้งใจ และขอให้ผู้ใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมทุกภาคส่วนเคารพและส่งเสริมสิทธิทุกด้านของเด็ก
2024-01-13 10:05
กสม. เผยผลประสานการคุ้มครองสิทธิ กรณีนักศึกษาหญิงข้ามเพศ ขอใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาหญิงในใบรับรองคุณวุฒิ - ถกปัญหาแรงงานข้ามชาติ หนุนรัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับ 87 และ 98 ยกระดับการคุ้มครองแรงงานทุกคนทุกเชื้อชาติตามหลักสากล
2023-12-23 10:34
กสม. จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ปี 2566 มอบ 9 รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเด่นด้านสิทธิฯ ‘ไอลอว์-SWING’ ติดโผด้วย
2023-12-15 15:37
กสม. เสนอแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพระภิกษุสามเณรไร้รัฐไร้สัญชาติ - ชื่นชม กทม. ส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการสาธารณสุขในทุกโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.
2023-12-09 09:41
กสม. เตรียมจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล พร้อมมอบรางวัล 9 บุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน - กสม. ร่วมจัดประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยผลกระทบนโยบายยาเสพติด สนับสนุน การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแทนมาตรการทางกฎหมาย สร้างการยอมรับผู้เสพเป็นผู้ป่วย
2023-11-30 12:36
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เผยแพร่สารเนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ประจำปี 2566 ขอสนับสนุนให้ทุกคนลุกขึ้นยืนหยัดพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงและเด็กหญิง และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่มีใครสมควรต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอีกต่อไป
2023-11-24 16:29
กสม. เผยผลการติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะของ กสม. ชุดที่ 3 และ 4 - เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี SEANF เฉลิมฉลอง 30 ปีหลักการปารีส และ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมผลักดันการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ แก้ไขนิยาม “ป่า” ตามหลักสากล ป้องกันผลกระทบทางการค้าจาก EU
2023-11-24 13:23
บ.ก.บห.เดอะอีสานเรคคอร์ด เผยผิดหวังต่อ กสม. หลังมีมติไม่พบการละเมิดสิทธิฯ ปมร้อง 2 ตำรวจผู้ใหญ่ ละเมิดเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร จากการข่มขู่คุกคามนักวิชาการและสื่อมวลชน ระบุ กสม. ไม่ได้เชิญผู้ถูกร้องมาให้ปากคำด้วยซ้ำ
2023-11-21 21:04
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซา ย้ำสิทธิมนุษยชนของประชาชนจำเป็นต้องได้รับการปกป้องในสถานการณ์ความขัดแย้ง และหวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในฉนวนกาซาโดยเร็ว
2023-11-17 12:23

Pages