คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2016-11-27 13:26
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประณามการสังหารหญิงมีครรภ์ 9 เดือนเสียชีวิตพร้อมทารกในครรภ์ ที่ตลาดปาลัส จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา  
2016-11-24 19:04
ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี กสม. เสนอเพิ่มมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศ ให้มีหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิง เพิ่มสัดส่วนของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
2016-11-12 12:38
กสม. ชื่นชมการยกเลิกคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จะต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   12 พ.ย. 2559 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ยกเลิกคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น  
2016-11-07 20:25
วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. เผยกลางวงคุยประเด็นสิทธิฯ ภูมิภาคอาเซียน ระบุจะจัดทำการศึกษาพื้นฐานว่าด้วย CSR กับสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ
2016-11-04 14:18
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกรายงานผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่อยู่ในการพิจารณาวาระสองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อ 25 ต.ค. 2559 โดยแสดงความเห็นในประเด็นการกำหนดฐานความผิดและองค์ประกอบฐานความผิด ดังนี้  "ร่างมาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2016-10-29 14:55
29 ต.ค. 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 กรณีบุคคลก่อความไม่สงบลอบยิงบุคลากรทางการศึกษา บริเวณหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอมายอ (กศน.) จังหวัดปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีครู กศน. เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้หญิงด้วยนั้น  
2016-10-28 15:51
28 ต.ค. 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ระบุมีบางบทบัญญัติที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล รวมถึงสิทธิในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
2016-10-09 16:39
‘พวงทอง’ วิจารณ์ คอป. และ กสม. สร้างความชอบธรรมต่อการใช้ความรุนแรงของรัฐผ่านรายงาน ละเลยข้อเท็จจริง ผลิตซ้ำวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดให้หยั่งรากลึกในสังคมไทย คลิปพวงทอง ภวัครพันธุ์ นำเสนอหัวข้อ "ใบอนุญาตให้ลอยนวลพ้นผิด: องค์กรอิสระกับการสลายการชุมนุมปี 2553"
2016-09-05 21:11
5 ก.ย. 2559 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงจากการใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา

Pages

Subscribe to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ