คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

'กสม. ฉัตรสุดา' ห่วงกรณีนักศึกษารุ่นพี่ซ้อมรุ่นน้องละเมิดสิทธิฯ แนะสถาบันการศึกษาให้ความรู้-ดูแลการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2018-07-23 20:26

Pages

Subscribe to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ