อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 58 นาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2018-07-05 12:37
จากกรณีชาย 41 วิวาห์เด็ก 11 กรรมการสิทธิฯ เสนอออก กม.ห้ามแต่งงานก่อนวัยอันควรครอบคลุมทุกกรณี เผยใน 4 จังหวัดภาคใต้กฎหมายมุสลิมไม่ได้ระบุเรื่องอายุที่สามารถแต่งงานได้ หรือบางกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือยังมีพิธีฉุดเด็กสาว ระบุการแต่งงานก่อนวัยอันควรเพราะยากจนถือเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ชี้ผิด พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก
2018-07-03 13:20
กสม. ออกคำชี้แจง รายงานสิทธิมนุษยชนประจำปีของรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งแต่ การตรวจสอบเรือนจำในเชิงระบบและเรือนจำใน มทบ. 11 ตร.ถูกร้องว่าเป็นผู้กระทำละเมิดเพิ่ม กสม.ไม่สามารถฟ้องคดีเมื่อมีการละเมิด และปัญหานิยามของการคุกคามทางเพศที่คลุมเครือ 
2018-06-06 12:12
กสม. มีมติไม่รับคำร้องกรณีบุกจับอดีตพระพุทธอิสระ เหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปพบกับนายสุวิทย์ในเรือนจำแล้ว ปรากฏว่าสุวิทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ
2018-05-24 10:59
ประธาน กสม. ขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐคลี่คลายปัญหาการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อย่างละมุนละม่อม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมทางการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกตั้ง ส.ส.
2018-04-29 11:46
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยื่น 12 ข้อเสนอให้ ครม. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศ    
2018-04-26 16:58
สำนักงาน กสม. แจง การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายงานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลสหรัฐฯ  เป็นหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ยืนยันมิได้ปกป้องรัฐบาลไทยหรือขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
2018-04-25 20:15
กรรมการสิทธิฯ ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ กทม. จี้แก้ปัญหาชุมชนป้อมมหากาฬ ตามมติ ครม.ด้าน ผู้ว่า กทม. เผยเร่งปรับปรุงให้สวยงามสมกับเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่า 
2018-04-24 19:02
ที่ประชุม กสม. ตั้งคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย ตรวจสอบกรณีกระทรวงการต่างสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
2018-04-05 01:31
สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์สฯ ร้อง กรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานของนายจ้าง แนะจัดเวทีสาธารณะให้กับลูกจ้างในพื้นที่ ภาคตะวันออก
2018-04-03 19:37
ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก เผยพรุ่งนี้ ตัวแทนสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์สฯ เตรียมเข้าร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานของนายจ้าง

Pages

Subscribe to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ