อัพเดทล่าสุดเมื่อ 48 นาที 11 วินาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2017-11-27 15:21
นักศึกษากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย เป็นตัวแทนเครือข่ายนักกิจกรรมยื่นหนังสือขอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร "ภคพงศ์" ด้านอังคณารับจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการ
2017-11-24 11:54
กสม. อังคณา นีละไพจิตร เสนอรัฐบาลเพิ่มมาตรการ กลไกการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก เนื่องในโอกาสวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  
2017-11-16 14:26
กสม. เชิญหน่วยงาน - ผู้ร้องถกผลกระทบโครงการโขง เลย ชี มูล - ประตูระบายน้ำศรีสองรัก จ.เลย - เผยหน่วยงานต้องให้ข้อมูลชัดเจนแก่ประชาชนเพื่อร่วมตัดสินใจ - ลดผลกระทบ
2017-11-10 00:18
กสม. เตือนใจลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม หารือร่วม ผู้ว่าฯ-เกษตรกร กรณีเรื่องร้องเรียนปลาหมอสีคางดำ ที่ บ.ซีพี นำเข้าจากกานา ปี 53 ระบาดทำสัตว์น้ำอื่นสูญหาย
2017-10-31 17:16
ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขระเบียบห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกติกาสากล ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กสม. และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา 
2017-09-29 03:32
ประธาน กสม. เผยหลังส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอให้ ส่งร่าง พ.ร.ป. กสม. ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระบุหากไม่ส่งตีความก็มีแนวทางในการต่อสู้ต่อไป ยันเตรียมไว้อย่างชัดเจนแล้ว
2017-09-28 20:56
กสม.-ไทยพีบีเอส-แอมเนสตี้ ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อสารคดี ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  สื่อศิลป์ ปี 5 “Human Rights : แลต๊ะ แลใต้”
2017-09-24 22:45
เมื่อทุนไทยเดินทางไปสร้างความเจ็บปวดให้แก่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิมนุษยชน ขณะที่กฎหมายไทยตามไปไม่ถึง การลงทุนเป็นกิจกรรมทางธุรกิจสำคัญที่ช่วยเร่งการเติบโตทางเศรฐกิจ เพิ่มการมีงานทำ และเพิ่มเงินในกระเป๋าผู้คน ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญปัญหาการลงทุนของภาคเอกชนตกต่ำ ภาคเอกชนไทยขนเงินไปลงทุนในต่างแดน เพราะสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองที่คลุมเครือ ภาครัฐจึงต้องเร่งการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแทน
2017-09-19 17:34
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว แฟ้มภาพ
2017-09-18 21:38
ประธาน กสม. ส่งหนังสือให้ พล.อ.ประยุทธ์ เสนอทบทวนคำสั่ง 'หัวหน้า คสช. ที่ 31/2560' เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก. แฟ้มภาพ

Pages

Subscribe to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ