อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2017-10-31 17:16
ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เสนอ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแก้ไขระเบียบห้ามเปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกติกาสากล ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กสม. และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา 
2017-09-29 03:32
ประธาน กสม. เผยหลังส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอให้ ส่งร่าง พ.ร.ป. กสม. ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระบุหากไม่ส่งตีความก็มีแนวทางในการต่อสู้ต่อไป ยันเตรียมไว้อย่างชัดเจนแล้ว
2017-09-28 20:56
กสม.-ไทยพีบีเอส-แอมเนสตี้ ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อสารคดี ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  สื่อศิลป์ ปี 5 “Human Rights : แลต๊ะ แลใต้”
2017-09-24 22:45
เมื่อทุนไทยเดินทางไปสร้างความเจ็บปวดให้แก่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิทธิมนุษยชน ขณะที่กฎหมายไทยตามไปไม่ถึง การลงทุนเป็นกิจกรรมทางธุรกิจสำคัญที่ช่วยเร่งการเติบโตทางเศรฐกิจ เพิ่มการมีงานทำ และเพิ่มเงินในกระเป๋าผู้คน ที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญปัญหาการลงทุนของภาคเอกชนตกต่ำ ภาคเอกชนไทยขนเงินไปลงทุนในต่างแดน เพราะสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองที่คลุมเครือ ภาครัฐจึงต้องเร่งการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแทน
2017-09-19 17:34
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เสนอกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เร่งรัดออกระเบียบช่วยเหลือ “คนพิการไร้รัฐ-ไร้สัญชาติ” โดยเร็ว แฟ้มภาพ
2017-09-18 21:38
ประธาน กสม. ส่งหนังสือให้ พล.อ.ประยุทธ์ เสนอทบทวนคำสั่ง 'หัวหน้า คสช. ที่ 31/2560' เพื่อรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก. แฟ้มภาพ
2017-09-14 16:05
สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กสม. ตามรายงานของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ด้วยคะแนน 177 เสียงขณะกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย มีมติแก้ไขข้อความ ม.11 วรรค 5 ให้คณะกรรมการสรรหา ต้องมีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย แฟ้มภาพ
2017-09-14 14:35
อังคณา เผยแม้ ครม.มีมติป้องกันล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังพบมี จนท.รัฐหญิงทั้งพุทธ-มุสลิมถูกกระทำความรุนแรง  ยัน กสม.ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและผู้กระทำผิดต้องได้รับผิด
2017-09-13 23:38
ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ร้องหน่วยงานรัฐช่วยเหลือกรณีที่นักปกป้องสิทธิที่ดิน ชุนชนน้ำแดงพัฒนา 15 ราย หลังถูกดำเนินคดีข้อหา บุกรุกที่ดิน และซ่องโจร จากกลุ่มบริษัทเอกชนที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดินดังกล่าว  
2017-09-04 15:21
กสม. เปิดให้บริการ “ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน” แห่งแรกของประเทศไทย หวังส่งเสริมประชาชนเรียนรู้สิทธิมนุษยชนด้วยตนเอง

Pages

Subscribe to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ