คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษา 'ประยุทธ์ - คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ' ละเลยต่อหน้าที่แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ล่าช้าเกินสมควร หลังถูก 'วสุชาติ พิชัย' ประชาชนชาวเชียงใหม่ยื่นฟ้องเป็นคดีเลขดำที่ ส. 2/2566 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 นอกจากนี้ยังคดีฝุ่นหมายเลขดำที่ ส. 3/2566 อีกหนึ่งคดีที่ประชาชนในภาคเหนือรวมตัวกันยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และยังไม่ได้รับการตัดสิน
2023-07-11 12:38
3 นักกฎหมายผู้รับมอบอำนาจในคดีฝุ่นภาคเหนือ “ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้อง” คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ชี้ ธุรกิจอ้อย ข้าวโพด แหล่งกำเนิดฝุ่นพิษอย่างสำคัญ ภาคธุรกิจต้องร่วมรับผิดต่อ PM2.5
2023-05-18 15:25
ศาลปกครองเชียงใหม่รับฟ้องคดีฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ โดยรับฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 1 คือ “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี และผู้ถูกฟ้องที่ 2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่ไม่รับฟ้องผู้ถูกฟ้องที่ 3 คือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และผู้ถูกฟ้องที่ 4 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน การไม่รับฟ้องทั้งสองหน่วยงานนี้สะท้อนให้เห็นว่ากลไกลการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามพรมแดนของประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้มากกว่าการเจรจาระหว่างประเทศ
2023-04-21 17:39
ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษายกฟ้อง คดี “ประชาชนชาวเชียงใหม่” ฟ้อง “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี ละเลยการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ศาลวินิจฉัย "ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาธารณะภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง การไม่สั่งหน่วยงานรัฐดำเนินการ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่" 
2023-03-29 14:26