คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บอร์ด สปสช. เห็นชอบแผนปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 เน้นเพิ่มช่องทางรับฟังออนไลน์ที่หลากหลาย บูรณาการร่วมกับงานประจำของ สปสช. เพื่อให้ได้รับข้อเสนอตลอดทั้งปี และสรุปความก้าวหน้าข้อเสนอแต่ละเรื่องเป็นรายไตรมาส 
2023-09-09 14:54
สปสช.แนะช่องทางใช้สิทธิบัตรทองเตรียมรับมือผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หลังหยุดยาวสงกรานต์ ย้ำกรณีผู้ป่วยโควิดกลุ่มอาการสีแดงใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ UCEP เข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่ง
2023-04-18 16:26
บอร์ด สปสช. มีมติยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้ง 190 ระบบของ สปสช. เชิญ ทอ.มาช่วยทดสอบเจาะระบบ ตรวจหาช่องโหว่ เพื่อประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือทางไซเบอร์ พร้อมตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามแบบครบวงจรตลอด 24 ชม.
2023-04-12 14:40

Pages