อัพเดทล่าสุดเมื่อ 39 นาที 48 วินาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2018-11-05 18:51
บอร์ด สปสช.อนุมัติเพิ่ม “ยากดฮอร์โมน 2 รายการ” บรรจุสิทธิประโยชน์บัตรทอง เริ่มปี 2562 ช่วยเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยเด็ก “ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร” ระบุประหยัดงบประมาณกว่า 11 ล้านบาท
2017-07-04 15:06
'หมอมงคล' ชี้ต้นตอความขัดแย้งแก้ ก.ม.บัตรทอง เหตุรัฐบาลให้งบจำกัด ทำระบบติดขัด อัดรัฐนำงบฯซื้ออย่างอื่นได้ แต่กลับซื้อสุขภาพให้กับ ปชช. ไม่ได้ พร้อมค้านแก้ ก.ม.บัตรทอง ทั้งการแยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่าย เพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการในบอร์ด สปสช. ทำลายหลักการแยกผู้ซื้อ-ผู้ขาย เท่ากับล้มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2017-06-08 01:54
ปิยะสกล รมว.สธ. ในฐานะ ปธ.บอร์ดสปสช. โต้ แก้ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ได้ลิดรอนสิทธิ์เดิมใดๆ ของประชาชน แต่เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ได้สิทธิ์เท่ากับเดิมหรือดีกว่าเดิม      แฟ้มภาพ
2017-05-18 20:24
สปสช.หนุน “โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ” จัดสิทธิประโยชน์ดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ฝากท้องอย่างน้อย 5 ครั้ง ตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง พร้อมรับ “วิตามินเสริมเหล็ก/โฟลิก” เพื่อคลอดทารกปลอดภัย แม่แข็งแรง เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ      นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.
2017-04-19 21:56
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย อดีตกรรมการสิทธิฯ ยันล้างไตช่องท้อง ไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้ป่วย ชี้เป็นนโยบายทางเลือกแรกที่ไม่บังคับ มีจุดเด่น หลายประการ คุณภาพชีวิตดีกว่า ไม่ต้องเดินทาง ค่าใช้จ่ายไม่แพง
2014-10-16 22:22
บอร์ด สปสช.เห็นชอบ หลักการแนวทางการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.สธ. เน้นจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานเชิงรุก สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพคนไทย  
2014-04-03 22:38
เห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 58 เน้นหลักการเพิ่มสัดส่วนงบส่งเสริมป้องกันโรค บริการสุขภาพปฐมภูมิ แยกงบดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนและป้องกันเอดส์ เลขา สปสช.ชี้ยังไม่มีสภาฯ อาจกระทบการจัดทำงบประมาณฯ ให้ใช้ของปี 57 ไปก่อน    
2014-01-23 17:50
สปสช.ผลักดัน 5 ยุทธศาสตร์ รุกเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หลังพบคนไทยแม้มีอายุยืนยาวขึ้น แต่กลับป่วยโรคเรื้อรังมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังก่อนวัย  
2013-03-26 00:56
มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มเงินเดือนและค่าแรง สาธารณสุข 100 % ในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ข้อดีทำให้ รพ.รับรู้ต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Subscribe to คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ