อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 18 นาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

2015-08-22 15:04
กมธ.ยกร่างฯ เปิดให้ ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญหลังมอบฉบับพิมพ์ให้ สปช. อ่านเตรียมตัวลงมติ 6 ก.ย. ด้าน "บวรศักดิ์" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จ พร้อมส่งให้ สปช. "มานิจ" แจงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่ 11 ด้าน อย่ามองเพียงหน้าที่พิเศษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเท่านั้น    
2015-08-13 00:20
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เผย กมธ.รัฐธรรมนูญกำหนดให้มี "คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง" สมาชิก 23 คน มีอำนาจพิเศษ 5 ปีหลัง รธน.ประกาศใช้ หากมีความขัดแย้งจนคุมไม่ได้ให้มีอำนาจจัดการได้ สามารถสั่งและยับยั้งฝ่ายนิติบัญญัติ-บริหาร และยังเตรียมประชามติถาม ปชช. ว่าต้องการรัฐบาลปรองดองแห่งชาติหรือไม่
2015-05-13 18:25
โฆษก กมธ. ยกร่างฯ เผยที่ประชุมเห็นควรทำประชามติร่าง รธน. เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ย้ำถ้าได้ทำต้องส่งเอกสารให้ ปชช. ศึกษาก่อน 90 วัน ด้านวิป สปช. เห็นด้วยกับประชามติทั้งฉบับ
2015-05-04 00:26
ประชาชน 150 รายชื่อ เรียกร้องให้มีการกระบวนการจัดทำประชามติร่าง รธน. ที่เป็นประชาธิปไตย และหากร่าง รธน. ฉบับ สปช. ไม่ผ่านประชามติ ต้องเข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยย้ำว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญต้องเป็นของประชาชน
2015-04-28 18:09
ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอขยายเวลาทำหน้าที่ของ กมธ.ยกร่าง รธน. และ สปช. ส่วนกระบวนการยกร่าง รธน. หากมีเวลาจะเชิญนักการเมืองให้ข้อเสนอแนะด้วย พร้อมทบทวนทุกประเด็นที่เห็นต่าง แต่อยากให้ทดลองใช้รัฐธรรมนูญไปก่อน 5 ปี ขณะเดียวกันพรรคการเมืองต้องปรับให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วย
2015-03-06 00:22
คำนูน เผย กมธ.ยกร่างฯ กำลังพิจารณาบทเฉพาะกาล คาดรัฐธรรมนูญ คาดทั้งฉบับมี 315 มาตรา พร้อมชี้ว่า หลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้จะต้องวันเลือกส.ส.ใน 180วัน ส่วนประเด็นเว้นวรรค 2 ปี แม่น้ำ 5 สาย ยังไม่ได้ข้อสรุป
2015-02-27 04:02
คืบหน้าร่าง รธน. - ประธาน-รองประธานสภาผู้แทนฯ ห้ามประชุมพรรค - เพิ่มอำนาจ ส.ว. เสนอกฎหมาย - ส.ว. และ ส.ส. มีสิทธิยับยั้งร่างกฎหมายของอีกฝ่าย - ในสภาตั้งกระทู้ นายกฯ-ครม.ต้องตอบโดยเร็ว - ลงมติไม่ไว้วางใจได้เกินกึ่งหนึ่ง นายกฯ ต้องพ้นจากตำแหน่งและยุบสภา - “บรรเจิด สิงคะเนติ” ระบุร่าง รธน. มาเพื่อสร้างเครื่องมือตรวจสอบให้ฝ่ายค้าน หวังสร้างประชาธิปไตยเชิงคุณภาพไม่ใช่เพียงรูปแบบ
2015-02-26 01:33
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกวุฒิสภา จำนวนไม่เกิน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม หรือการสรรหา จากบุคคล 5 กลุ่ม และดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี ห้ามต่อกัน 2 วาระ 25 ก.พ.2558 การประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ยังคงเป็นการพิจารณาต่อเนื่อง ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี หมวด 3 รัฐสภา

Pages

Subscribe to คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ