คณะก้าวหน้า

คณะก้าวหน้าร่วมเทศบาลหนองแคน จ.มุกดาหาร พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลในระดับตำบล 'ธนาธร' ชี้นี่คืออนาคตระบบสาธารณสุขของไทย ย้ำนโยบาย งก้าวไกล พร้อมดันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ลดโหลดงานบุคลากรสาธารณสุข สร้างอุตสาหกรรม-งานใหม่ให้ประเทศ
2023-03-20 07:52

Pages