อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 43 นาที ที่ผ่านมา

คณะราษฎร์ที่2

2012-06-24 15:10
กองทัพต้องยุติบทบาททางการเมือง,ต้องดำเนินคดีแก่คนที่สั่งฆ่าประชาชน,ผลักดันรวมตัวและการเจรจาต่อรองของคนงาน ความยุติธรรมต้องเสมอกัน,หยุดใช้ ม. 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและให้เสรีภาพในทางวิชาการและให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 
Subscribe to คณะราษฎร์ที่2