อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 44 นาที ที่ผ่านมา

คนชายขอบ

2018-09-09 15:30
  เปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ม.เชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับ 'ระบบรับน้อง' ในนาม ชมรมวรรรณศิลป์และเพจงานเสวนาที่ไม่เป็นทางการ จัดป้ายคาดหัว ‘หนีว้าก’ เป็นสัญลักษณ์และรวมกลุ่มกันเดินขึ้นดอยสุเทพ สร้างทางเลือก ‘ไม่รับน้อง-ไม่เอารุ่นก็สามารถใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย (กับเพื่อน) ได้อย่างเป็นสุข’ ให้นักศึกษาใหม่รู้สึกอบอุ่นใจ
2018-01-16 10:45
เรียนฟรีมีทางเลือก...ป่วยแล้วไม่จน...แก่แล้วเลี้ยงตัวเองได้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าสามข้อนี้คือสวัสดิการที่ประชาชนพึงปรารถนาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล และเงินบำนาญเลี้ยงชีพสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ ธนาคารโลกประเมินว่าไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุเต็มที่ภายในปี 2040 (พ.ศ.2583) หรือในอีก 22 ปีจะมีประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 17 ล้านคน หรือ 25% ของประชากรทั้งประเทศ[1] เรียกว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
2017-01-09 12:00
ในพื้นที่ชนบทของสหรัฐฯ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและแสดงออกความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าในเมือง จึงมีคู่เควียร์คู่หนึ่งแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์จัดตั้ง The Gal-lery เป็นพื้นที่ศิลปะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือคนชายขอบอื่นๆ ได้แสดงออกโดยไม่ถูกตีตรา 8 ม.ค. 2560 นิตยสาร Yes! Magazine รายงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างชุมชนและพื้นที่แสดงออกให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ ในชนบท ซึ่งเมื่อเทียบกับในเมืองใหญ่แล้วผู้มีความหลากหลายทางเพศในแถบชนบทมีพื้นที่ชุมชนและพื้นที่แสดงออกอย่างปลอดภัยน้อยกว่า
2016-12-11 15:15
ฮีรมี เจะแม, ลลิตา หาญวงษ์, เคท ครั้งพิบูลย์, นิติ ภวัครพันธุ์, ภาสกร อินทุมาร ร่วมถกถึงอคติที่รัฐและสังคมมีต่อคนชายขอบว่าสร้างผลกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างไร พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายและทางออก
2016-12-10 22:43
อานันท์ กาญจนพันธุ์ ปาฐกถาเปิดงาน "PeopleGO Network Forum" พร้อมเสนอการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นธรรม ต้องมีพื้นที่ให้คนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงตัวตน แสดงภาษา แสดงการมีส่วนร่วม มีพื้นที่ของความมั่นคงชีวิต ไม่ใช่คนในสลัมต้องถูกไล่รื้อตลอดเวลา และขนาดไม่อยู่สลัมยังถูกไล่เลย พอไม่มีความมั่นคง คนก็ไม่สามารถอยู่ได้ จึงไม่เกิดความเป็นธรรม
2016-07-25 13:59
ตั้งคำถาม-หาคำตอบของปัญหาสังคมจากงานศิลปะแขนงต่างๆ ผ่านศิลปินร่วมสมัย ชี้ให้เห็นความสำคัญของเสรีภาพในการแสดงออก-การศึกษา-ปัญหาของวงการศิลปะไทย ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
2016-03-25 09:13
  การจัดสัมมนา  "องค์ความรู้คนไทในล้านนาในรอบสองทศวรรษ” ในวันที่  24 มีนาคม 2559 ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพือเป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่อง “คนไท” กลุ่มต่าง ๆ ในล้านนา ซึ่งมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งเสนอประเด็นเรื่องคนไทในมิติต่าง ๆ ที่ตนสนใจ เพื่อแสวงหาประเด็นวิจัยที่ขาด หรือยังเป็นช่องว่างของการเข้าใจคนไทในมิติต่าง ๆ ซึ่งนักวิชาการแต่ละท่านก็มีความสนใจที่หลากหลาย ทั้งเรื่องวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และคติชน ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยอง ไทลื้อและไทใหญ่
2015-04-12 18:19
  บ่ายวันหนึ่งหลังการนำเสนอผลงานในกระบวนวิชาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งมีสมาชิกในห้องกลุ่มหนึ่งได้นำเสนอประเด็นเรื่อง โรฮิงญา และสถานะที่ถูกกีดกัน เมื่ออาจารย์ได้เดินออกจากห้องไปแล้ว ภายในห้องก็ได้เกิดข้อเสนอขึ้นจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณครูสอนภาษาจีน ว่า “สิ่งที่เราศึกษา [อาทิ คน สัตว์ สิ่งของ] อาจจะไม่ได้รู้สึก หรือ มีความรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยก็ได้ เพียงแต่การที่เราเกิดความห่วงใย และ อยากช่วยเหลือมันอาจเป็นการนำอคติของตนเองไปใส่ให้แก่สิ่งที่เราศึกษา”
2013-10-12 23:10
คลิปการนำเสนอบทความของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ การรื้อฟื้นและการก่อร่างสร้างตัวของความเป็น 'คนเดือนตุลา'  การนำเสนอบทความของ Tyrell Haberkorn จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย หัวข้อ "ชายขอบประวัติศาสตร์นิพนธ์เดือนตุลา" และการวิจารณ์โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการอภิปรายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนา "หลัง 14 ตุลา" ซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ร่วมกับ คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 56

Pages

Subscribe to คนชายขอบ