คนทำงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อมูลจาก Stateline เผยรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ เริ่มประกาศให้ 'บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน' (EMS) เป็น 'บริการที่จำเป็น' ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐต่างๆ ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือให้เงินทุนแก่บริการดังกล่าว 
2023-09-25 11:09