คนทำงานร่วม AI

การเปิดตัว ChatGPT ที่ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ "การปฏิวัติหุ่นยนต์" แต่จากผลสำรวจของ Pew Research Center ชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ ChatGPT และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่คิดว่าแชทบอทจะมีผลกระทบต่องานของพวกเขา
2023-09-01 20:44
งานศึกษาชิ้นใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ชี้แทนที่ AI จะมาแย่งงานทั้งหมดจากคนทำงาน แต่ AI กลับมีแนวโน้มที่จะหนุนเสริมอาชีพต่างๆ มากขึ้น กระนั้น 'คนทำงานธุรการ' ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ก็มีความเสี่ยงในการตกงานมากกว่าอาชีพอื่นๆ แนะภาครัฐมีนโยบายรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
2023-08-26 16:27
การศึกษาใหม่ของ McKinsey ที่เผยแพร่เมื่อเดือน ก.ค. 2566 ระบุว่าความก้าวหน้าของ AI ทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะตกงาน เมื่อเทียบกับผู้ชาย
2023-08-04 10:09
ผลสำรวจบริษัทในญี่ปุ่นโดย Teikoku Databank พบ 9.1% กำลังใช้ Generative AI อีก 52% กำลังพิจารณาที่จะใช้ ทั้งนี้ 17.7% ไม่มีความตั้งใจที่จะนำ AI มาใช้ และอีก 5.6% ไม่อนุญาตให้ใช้ AI ในธุรกิจของตน
2023-07-16 10:48
ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าคนทำงานในสหราชอาณาจักรสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 390 ชั่วโมงต่อปี หากได้รับความช่วยเหลือจาก AI แต่ส่วนใหญ่ยังกังวลต่อเทคโนโลยีใหม่นี้ หวั่นถูกแย่งงาน
2023-07-14 13:03
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างในญี่ปุ่น กำลังพัฒนาระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมมากขึ้น เพื่อช่วยปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
2023-05-31 11:48
ผลสำรวจพนักงาน 1,000 คน ในสหราชอาณาจักร พบพนักงานทุกช่วงวัยรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อต้องบอกหัวหน้าว่าใช้ AI ช่วยทำงาน โดย Gen Z มีสัดส่วนสูงสุดที่ 42% ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทต่างๆ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการใช้ AI
2023-05-28 15:16
ผลการศึกษาของ Stanford และ MIT ที่ได้วัดประสิทธิภาพการทำงานพนักงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของบริษัทซอฟต์แวร์มากกว่า 5,000 ราย ในช่วงเวลา 1 ปี พบ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 14%
2023-05-04 11:12