คนทำงานสาธารณสุข

เครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชศาสตร์ ผนึกกำลังจัดเวที “สมัชชาสุขภาพจิตฯ” หรือ “กาวน์ใจ” ใช้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย หวังคลายปมปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษาจากภาวะความเครียด-ซึมเศร้า-หมดไฟ เตรียมนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบวาระ “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16
2023-11-13 12:22
ข้อมูลจาก Stateline เผยรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ เริ่มประกาศให้ 'บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน' (EMS) เป็น 'บริการที่จำเป็น' ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐต่างๆ ไม่จำเป็นต้องจัดหาหรือให้เงินทุนแก่บริการดังกล่าว 
2023-09-25 11:09