คนรักเพศเดียวกัน

นักสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศจากยูกันดา พูดถึงการที่พวกเขาต้องลี้ภัยหลังมีการออกกฎหมายต่อต้านการรักเพศเดียวกันฉบับใหม่ ทั้งที่ยูกานดามีกฎห้ามเรื่อง LGBTQ+ อยู่แล้ว แต่หลังจากหนีออกมา พวกเขายังก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากการเลือกปฏิบัติ และการที่ประเทศที่พักพิงก็มีกฎห้ามเรื่องความหลากหลายทางเพศอยู่เช่นกัน
2023-11-16 14:27

Pages