ครก.112

ตำแหน่งประธานสภาฯ สำคัญขนาดไหน ช่วงนี้คงมีข้อถกเถียงจำนวนมาก ย้อนไปเมื่อ 11 ปีที่แล้ว คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 ยื่น 3 หมื่นรายชื่อ เพื่อแก้ไขกฎหมายนี้ แต่ภายหลัง สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีคำสั่งไม่รับร่างกฎหมายฉบับนี้ไว้พิจารณา โดยให้เหตุผลไม่ใช่กฎหมายสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงไม่มีสิทธิเสนอ
2023-05-29 16:42

Pages