ความหลากหลายทางเพศ

หลังองค์กร 'กรีฑาโลก' (World Athletics หรือ WA) กำลังจะออกข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงข้ามเพศ (transgender woman) เข้าร่วมแข่งกรีฑาหญิง นับตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.66 เป็นต้นไป โดยอ้างว่าพวกเธอเคยผ่านช่วงวัยรุ่นด้วยสรีระ "เป็นชาย" (male puberty) มาก่อน ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ และนักวิจัยเรื่องกายภาพของคนข้ามเพศทักท้วง เพราะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการแบนนี้มาจากความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์
2023-03-30 11:43
การที่สิทธิสตรีถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นั้น แนวคิดสตรีนิยมหรือ "เฟมินิสม์" จะต้องเป็นพันธมิตรหลักๆ ของผู้หญิงข้ามเพศด้วย ประโยคที่ว่านี้มาจากหนังสือ "Living a Feminist Life" ของ ซารา อาห์เหม็ด นักสตรีนิยมผู้มีแนวคิดแบบ สตรีนิยมเลสเบียน ทฤษฎีเควียร์ และแนวคิดหลังอาณานิคม
2023-03-21 01:45

Pages