อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 8 นาที ที่ผ่านมา

ความเสมอภาค

2018-09-09 16:42
"คนดีๆ กลายเป็นคนเลวร้ายและกดขี่ไปได้อย่างไร" "เราเรียนรู้อะไรจาก Stanford Prison Experiment 1971 และ Milgram Experiment 1961" "ประชาธิปไตยไทยล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากโซตัสหรือไม่" "ทำให้ประชาธิปไตยไทยประสบความสำเร็จ ด้วยการเริ่มต้นเคารพสิทธิมนุษยชน และยอมรับหลักความเสมอภาค" ฯลฯ
2017-08-12 02:39
ไม่เพียงแค่กรณีอื้อฉาวของกูเกิลเท่านั้น-ประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันในที่ทำงานยังเป็นที่ถกเถียงกันในสหรัฐฯ หนึ่งในนั้นคืออคติทางเพศที่ทำให้ผู้หญิงได้รับค่าจ้างไม่เท่าเทียมกับผู้ชายแม้กระทั่งในเมืองที่ดูก้าวหน้าอย่างซีแอตเทิล ที่ผู้หญิงยังคงได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย โดยที่เฉลี่ยแล้วหากผู้ชายได้รับเงิน 1 ดอลลาร์ ผู้หญิงจะได้รับเพียง 78.6 เซ็นต์ Yes! แม็กกาซีนกับ LiveStories พยายามสำรวจว่าเป็นเพราะเหตุใด 
2016-06-12 00:32
  11 มิ.ย. 2559 พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของสเปนที่ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัด 'โปเดมอส' พยายามทำ "แถลงการณ์ที่มีคนอ่านมากที่สุด" โดยการนำเสนอรูปแบบออกมาคล้ายกับแคตตาล็อกสินค้าของห้างค้าเฟอร์นิเจอร์อิเกีย (Ikea) เช่นการนำเสนอรูปถ่ายหัวหน้าพรรคในท่วงท่าที่ผ่อนคลายในบ้านที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามา ขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายหลักๆ ของพรรคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนอย่างแผนการลดการว่างงานหรือการจัดการภาษีในแบบที่ลดความเหลื่อมล้ำ 
2015-10-25 13:48
ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาในเชิงปฏิบัติอยู่บางส่วน แต่รัฐเซียปัส ประเทศเม็กซิโก ก็มีความก้าวหน้าทางด้านความเสมอภาคที่มากับประชาธิปไตย คือการที่มีสัดส่วนผู้หญิงเป็นผู้แทนทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งจำนวนมาก หลังมีการเรียกร้องบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่อย่างจริงจังจากกลุ่มสตรีและพรรคการเมือง    
2015-10-14 09:29
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์แก่ แองกัส ดีตัน นักเศรษฐศาสตร์อังกฤษ-อเมริกัน ผู้วิจัยเรื่องการบริโภค ความยากจน และสวัสดิการ ซึ่งเขาเคยเขียนถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์และประชาธิปไตยในหนังสือเขาว่า ความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ในสังคมถือเป็นภัยต่อประชาธิปไตย แองกัส ดีตัน (ที่มา: nber.org)
2015-06-15 20:36
15 มิ.ย.2558 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES: Freidrich Ebert Stiftung) ร่วมกับกลุ่มสภาหน้าโดม จัดงานเปิดตัวหนังสือ “คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ (Glossary of Concepts and Terms In Modern Democracy)” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีการหยิบยกสาระในหนังสือบางส่วนมาอภิปราย โดย ร.ศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในผู้จัดทำหนังสือร่วมกับ FES และ โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในคณะบรรณาธิการ
2014-12-09 18:40
9 ธ.ค.2557 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เผยแพร่คำประกาศ “หลักการพื้นฐาน 6 ประการ” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยระบุว่า ใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน นับแต่นั้นเป็นต้นมารัฐธรรมนูญก็มีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
2014-08-23 16:14
"ถ้ารักชาติแบบคุณ ผมไม่เอาด้วย เพราะชาติของคุณไม่ยอมรับความเสมอภาคของคน หัวใจของชาติในทัศนะของผมคือคนทุกคนต้องเท่ากัน"
2014-07-05 14:40
4 กรกฎาคม เป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา วันนั้นคือวันที่ชาวอาณานิคมอเมริกันประกาศเอกราชจากจักรภพอังกฤษซึ่งปกครองภายใต้ระบบรัฐสภาที่มีกษัตริย์เป็นประมุข เรียกว่าระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ คำถาม แล้วชาวอาณานิคมซึ่งเป็นคนอังกฤษที่อพยพไปตั้งรกรากใหม่ในดินแดนใหม่ที่เรียกว่าทวีปอเมริกานั้น พวกเขาคิดการปฏิวัติปฏิเสธอำนาจปกครองของกษัตริย์อังกฤษทำไม คำตอบคือ พวกเขาคิดและเชื่อว่ารัฐบาลอังกฤษปกครองพวกอาณานิคมอย่างไม่ยุติธรรม ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม
2014-06-08 15:48
  ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เฟซบุ๊กของอาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ถูกประพรมด้วยบางบทบางตอนของเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาอยู่เสมอ… "กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม” ความวิปริตอาเพศของบ้านเมือง ทำลายระเบียบสังคมซึ่งกำหนดสิทธิและอำนาจของผู้คนตามช่วงชั้น ฉะนั้น จึง “ผู้ดีจะเดินตรอก ขี้ครอกจะเดินถนน”

Pages

Subscribe to ความเสมอภาค