อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 48 นาที ที่ผ่านมา

ความเหงา

2018-09-07 15:22
'สฤณี-อธิคม-เอียน แฮดดาว จากบีบีซี' อภิปราย 'สื่อ โลกเสมือน กับความเท่าเทียมในศตวรรษที่ 21' ขณะที่ 'วีรพร-โตมร-คงกฤช' ถกความเหงาจากมุมมองทางปรัชญา  
2018-08-28 15:57
เปิดรายงานสืบสวนสอบของ อานนท์ ตันติวิวัฒน์ ผู้สื่อข่าว ‘ประชาธรรม’ นำเสนอเรื่องราวความเหงาอีกมิติ ซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล หากแต่ความเหงา ความเป็นเมือง คนชรา การฆ่าตัวตาย และคนไร้บ้าน ต่างมีมิติที่เชื่อมโยงร้อยรัดกับ สวัสดิการสังคม นโยบายของรัฐ และหลักประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน
2016-02-25 22:00
จากเพลง 'ยาใจคนจน' ที่หาทางออกของความลำบากผ่านการมีคนรักไว้เคียงคู่ฝัน สู่เพลง 'หนาวแสงนีออน' ที่สะท้อนความเหงาของแรงงานอพยพในเมืองและความฝันที่จะกลับบ้านโดยมองชีวิตในเมืองเป็นชีวิตชั่วคราว และเพลง 'พลังงานจน' ที่พลิกมุมมองว่าความจนเป็นพลังในการขับเคลื่อน
Subscribe to ความเหงา