อัพเดทล่าสุดเมื่อ 55 นาที 3 วินาที ที่ผ่านมา

ความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุขไทย

2014-11-04 21:59
ชื่อบทความเดิม: รอยรั่วของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า : กรณีเฉพาะการตรวจคัดกรองฯโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก “หมอที่โรงพยาบาลอำเภอ (สงวนชื่อ) เขาบอกว่าป้าเป็นโรคคนแก่ ท้องเสียปกติ เขาเลยให้ยาฆ่าเชื้อมากิน ฉันก็กลับมากิน แต่ไม่เห็นหาย เลยกลับไปหาหมอ ทีนี้หมอก็บอกว่าสงสัยจะเป็นริดสีดวง ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัด…กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็เสียเวลาไปเป็นปี นับจากวันที่รู้สึกว่าขับถ่ายผิดปกติ”
2012-10-14 14:45
นโยบายเมดิคัลฮับเมื่อปี 2546 สร้างความตื่นตัวให้โรงพยาบาลเอกชน จากเดิมที่มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่เป็นลักษณะโรงพยาบาลนานาชาติรับรักษาลูกค้าชาวต่างชาติและมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าที่ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษ ปัจจุบันโรงพยาบาลขนาดกลาง ขนาดใหญ่และโรงพยาบาลลูกของเครือข่ายขนาดใหญ่ต่างมีแผนกรับลูกค้าต่างชาติเกือบทุกโรงพยาบาล และลูกค้าต่างชาติก็มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ชาวจีน อาหรับ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนรัฐบาลและขาดความต่อเนื่องของนโยบายทำให้การพัฒนาเป็นเมดิคัลฮับมีความกระจัดกระจายและไม่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบริการทางการแพทย์ในภูมิภา
Subscribe to ความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุขไทย