อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 40 นาที ที่ผ่านมา

คสช.

2014-05-25 22:44
25 พ.ค. 2557 เว็บไซต์เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น.
2014-05-25 22:00
25 พ.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศ ฉบับที่ 38 เรื่อง คดีที่ประกอบด้วยการกระทำหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร ระบุ คสช. พิจารณาเห็นว่า คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 37/2557 และ คำสั่ง คสช. ฉบับอื่น ให้คดีที่มีข้อหาว่าการกระทำผิดบางอย่างอยู่ในอำนาจศาลทหารนั้น คดีดังกล่าวอาจมีข้อหาอื่นที่มีความผิดในตัวเองและมิได้อยู่ในอำนาจศาลทหารรวมอยู่ สมควรให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในข้อหานั้นด้วย เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
2014-05-25 15:25
จากประกาศกฎอัยการศึกถึงการรัฐประหาร สิ่งที่ยังขาดในทั้ง 2 กรณีคือ พระบรมราชโองการ แต่ละกรณีมีความหมายอย่างไร ผมเคยวิเคราะห์กรณีการประกาศกฎอัยการศึกของพลเอกประยุทธ์ไว้แล้วว่า เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรนูญและผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐธรรมนูญมาตรา 188 บัญญัติว่า การประกาศกฎอัยการศึกเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ ซึ่งต้องทำเป็นพระราชโองการ และนั่นย่อมหมายถึง จะต้องมีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรับสนองพระบรมราชโองการ
2014-05-25 12:38
25 พ.ค.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก คสช.มีประกาศเพิ่มเติมเรียกนักวิชาการและนักกิจกรรม 35 ราย ไปรายงานตัววานนี้ (24 พ.ค.) ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์
2014-05-25 01:24
24 พ.ค. 2557 เวลาประมาณ 23.43 น คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2557 เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาว่าเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 11.00 – 12.00 น. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   1. นางจรรยา สว่างจิตร 2. นายชเยนทร์ คำนวณ 3. นายพิชิต ชื่นบาน 4. นางกาญจนา หงษ์เหิน 5. นางสาวณัชชานันท์ เครือชัย 6. นางวิมลรัตน์ กุลดิลก
2014-05-25 00:39
24 พ.ค. 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศประกาศคำสั่งฉบับที่ 7, 8, 9 และ 11 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีการโยกย้ายหลายตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น  
2014-05-25 00:38
24 พ.ค.2557 เวลา 17.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประชาชนประมาณ 1,000 คน รวมตัวประท้วงการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ขณะที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์โดยรอบ
2014-05-25 00:01
คสช. เชิญผู้บริหารหนังสือพิมพ์ 18 ฉบับ "ร่วมหารือ" ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี วันที่ 25 พ.ค. เวลา 14.00 น. พร้อมเชิญอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก และผู้ค้าผู้ขนส่งน้ำมัน ชี้แจงเรื่องเคอร์ฟิว เวลาเดิม ที่เดียวกัน

Pages

Subscribe to คสช.