คาโรชิ

ข้อมูลจากรายงานสมุดปกขาวโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ของญี่ปุ่น พบว่าคนทำงานเพศชาย 1 ใน 10 คน ทำงานเกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2023-11-20 11:24