คำสร้างไชย

ชาวบ้าน "คำสร้างไชย" อุบลฯ ครึ่งร้อยร้องอุตสาหกรรมจังหวัดปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ใช้มติปลอมในการขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้า เตรียมส่งเรื่องขอฟ้องต่อศาลปกครอง หัวหน้า ส.งานอุตสาหกรรมจังหวัดแจงการทำประชามติเป็นอำนาจของ อบต. ส่วนอุตฯจังหวัดทำได้เพียงจัดเวทีไกล่เกลี่ยไปเรื่อยๆ

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552  ชาวบ้านคำสร้างไชย ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เดินทางมายังห้องประชุมบัวทิพย์ 4 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติงานโดยบิดเบือนและฉ้อฉลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากทราบมาว่าทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้จัดงานสัมมนาเรื่องเรื่องแนวทางการเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษจากสถานประกอบการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน