ค่าจ้างขั้นต่ำ

ญี่ปุ่นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยรายชั่วโมงอีก 41 เยน ซึ่งจะทำให้เป็นครั้งแรกที่ค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงของญี่ปุ่นใน 8 จังหวัด เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1,000 เยน อยู่ที่ 1,002 เยน มีผลบังคับใช้ ต.ค. 2023 นี้
2023-08-24 08:53

Pages