อัพเดทล่าสุดเมื่อ 30 นาที 30 วินาที ที่ผ่านมา

ค่านิยม

2016-07-05 13:36
นักสิทธิสตรีในจีนพูดถึงกรณีการออกกฎหมายต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ที่ให้ญาติใกล้ชิดช่วยฟ้องร้องแทนเหยื่อได้ แม้ว่าตัวกฎหมายเองจะก้าวหน้าขึ้นแต่แนวคิดฝังหัวของชาวจีนในเรื่องให้ผู้หญิงต้องแบกรับความเป็นครอบครัว รวมถึงทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่อื่นๆ ก็ยังปิดกั้นผู้หญิงจนอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้ กม. นี้ได้มีประสิทธิภาพ
2014-04-11 01:30
แชนนอน แบรดลีย์-โคเลียรี ผู้เคยเป็นโรคกังวลในร่างกายเกินปกติ รณรงค์ล่ารายชื่อทางเน็ตเรื่องการใช้นางแบบผอมเกินจริงในโฆษณาแฟชั่น หลังพบเห็นโฆษณาของอีฟ แซงต์ โลรองต์ ในนิตยสารวานิตีแฟร์ เพื่อต่อต้านสภาพการทำงานผิดสุขลักษณะและการสร้างภาพลักษณ์ผิดๆ เกี่ยวกับร่างกายคน  
2013-09-18 14:13
การต่อต้าน "ค่านิยมเก่า" เช่น กฎ ระเบียบ บุคคล ตลอดจนขนบ ธรรมเนียม ประเพณี จารีต ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ ฯ กำลังแพร่ระบาดไปทั่วสังคมไทย และจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ เพราะมีคนจำนวนมากอยาก "เปลี่ยน" ค่านิยมเก่ามาเป็นค่านิยมใหม่...ที่ผมขอเรียกเหมารวมว่า "ลิเบอรัล"
2011-03-10 22:42
ในสมัยปฏิรูปเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ของสยามตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ความคิด วัฒนธรรม ประเพณี ได้ถูกปรับเปลี่ยนและสร้างขึ้น ภายใต้การทำให้เป็น "ประเทศสมัยใหม่" ที่เจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตก สิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มความเข้มข้นในยุคถัดมาคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังคงสืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าในช่วงนี้สยามประเทศได้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในสยามเอง ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาหลายชิ้น ที่ให้ความสนใจกับความเปลี่ยนแปลงในค
Subscribe to ค่านิยม