ค่าแรง

เปิดรายงาน 'ผลการสํารวจค่าใช้จ่ายที่จําเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทํางานในภาคอุตสาหกรรม' ปี 2563-2564 พบปี 63 แรงงานแรกเข้าทํางานได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 348.97 บาท มีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเฉลี่ยวันละ 282.44 บาท ปี 64 ได้ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 356.36 บาท มีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเฉลี่ยวันละ 285.88 บาท แต่เมื่อคิดรายได้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 411.64 บาท ค่าใช้จ่ายตามคุณภาพเฉลี่ยวันละ 303.18 บาท
2023-09-23 09:59
ญี่ปุ่นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยรายชั่วโมงอีก 41 เยน ซึ่งจะทำให้เป็นครั้งแรกที่ค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงของญี่ปุ่นใน 8 จังหวัด เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1,000 เยน อยู่ที่ 1,002 เยน มีผลบังคับใช้ ต.ค. 2023 นี้
2023-08-24 08:53
แม้ในสหรัฐฯ จะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุดในรอบ 40 กว่าปี แต่ถึงกระนั้น คนทำงานค่าจ้างต่ำจำนวนมาก ซึ่งประมาณว่ามีมากกว่า 40% ของครัวเรือนสหรัฐฯ กำลังดิ้นรนเพื่อหารายได้ภายใต้ภาวะเงินเฟ้อ
2023-07-22 11:04
นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจไทยและตลาดการเงินฟื้นตัวแรงหลังจัดตั้งรัฐบาล การปรับขึ้นค่าแรง 450 บาทเป็นผลบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มอาจมีการย้ายฐานการผลิตบ้างในส่วนของสินค้าใช้แรงงานเข้มข้น ส่วนสินค้าใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นอาจเติบโตเพิ่มหากมีมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตครั้งใหญ่ในไทย 
2023-05-28 20:07
กลุ่มแรงงานนำโดย สมานฉันแรงงานไทย (สสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เรียกร้องขึ้นค่าแรงเป็น 712 บาทต่อวันเนื่องใน ‘วันแรงงานแห่งชาติ’
2023-05-01 19:37

Pages