งบประมาณรายจ่ายประจำปี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ระบุรัฐบาลและ สนช. ต้องชี้แจงต่อสาธารณชนว่างบประมาณกลาโหม-งบความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น 20-21% นั้นมีความจำเป็นอย่างไร ทั้งที่ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงลดลงและไม่มีสัญญาณใดๆ ที่จะเกิดสงครามในภูมิภาคนี้ กองทัพได้รับการจัดสรรงบประมาณตลอดระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาล คสช. ถึง 9.38 แสนล้านบาท
2018-09-02 15:08
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. รายจ่ายปี 2562 เผยจะไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมพิจารณางบฯ กระทรวงกลาโหมเหมือนกระทรวงอื่น ชี้หากการพิจารณาส่วนราชการไหนที่เป็นชั้นความลับเกี่ยวกับความมั่นคงก็จะไม่ถ่ายทอดการประชุมออกไปข้างนอก เช่น หน่วยงานในพระองค์ และกระทรวงกลาโหม เป็นต้น
2018-07-21 18:13

Pages