จตุรวิทย์ ขัติยศ

กระแสลมก่อตัวเลือกตั้ง 62 และโพล รวมทั้งบางแสนแตกก่อนเลือกตั้งอีก 1 สัญญาณ อ่านผลเลือกตั้งภาพสะท้อนการเมืองแบบอุปถัมภ์ไปสู่เครือข่ายแบบใหม่ นักวิชาการแนะอนาคต 'บ้านใหญ่' พัฒนาเชิงนโยบายในส่วนภูมิภาค ต่อรองกับรัฐบาลกลาง
2023-06-02 16:48