จอม เพชรประดับ

เปิดตัวเว็บใหม่ www.openthaidemocracy.com หวังเปิดพื้นที่นิยามประชาธิปไตย "จอม" แนะสื่อทางเลือก ต้องมุ่งสร้างปัญญา ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง "พิชญ์" มองสุดท้ายคนที่มีอำนาจในโลกออฟไลน์ ก็ใช้โลกออนไลน์เสริมอำนาจตัวเอง สื่อหลักก็สนใจแค่ทักษิณจะทวิตอะไร "จอน" ชี้ข้อมูลต้องรอบด้าน ไม่ใช่แค่กล้าแสดงความเห็น แต่ต้องมีเหตุผลด้วย