อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 24 นาที ที่ผ่านมา

จักรพล ผลละออ

2015-08-21 13:56
  เป็นเวลาครึ่งสัปดาห์แล้วหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมกลางเมืองหลวงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 20 ราย นับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องสะเทือนจิตใจอย่างยิ่ง แน่นอนในบรรยากาศเช่นนี้บ้านเมืองตกอยู่ภายใต้ความกลัว ความหวาดระแวงจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้ จนหลายครั้งพวกท่านก็หลงลืมว่าตัวของท่านเอง ความคิดของท่านเองหรือของเพื่อนร่วมสังคมของท่านก็น่ากลัวไม่แตกต่างไปจากการก่อการร้ายเลย...
2015-02-02 22:45
  วันนี้เป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หากนับย้อนกลับไปวันนี้เมื่อปีที่ผ่านมาก็คือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 อันเป็นวันเลือกตั้งภายหลังการยุบสภาตามกระบวนการที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง แน่นอนวันนี้เมื่อปีที่แล้วผมตื่นนอนแต่เช้าตรู่เพื่อออกไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างกระตือรือร้น นึกย้อนดูให้ดีเรื่องเมื่อเช้าวันนั้นเหมือนพึ่งเกิดไปเมื่อเช้าวันนี้นี่เอง แม้มันจะห่างกันเป็นเวลาถึง 1 ปีเต็มก็ตาม...
2014-09-03 16:22
  เป็นอีกครั้งที่เยาวชนไทยต้องเสียชีวิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้อง จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งเป็นเสมือนคลื่นลูกใหม่ที่ซัดเข้าหาฝั่ง ก่อนที่คลื่นลูกนั้นจะหายไปตามพลวัตรแล้วชายฝั่งก็หลงลืมคลื่นของการรับน้องที่ซัดเข้ามา อย่างไรก็ดี โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามขึ้นมาต่อระบบการรับน้องประชุมเชียร์ว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้รุ่นน้องต้องเข้ารับน้องแบบยอมพลีกายถวายหัว ชนิดที่ว่าไม่กลัวเจ็บกลัวตาย หากจะหาคำตอบของคำถามนี้เราคงต้องย้อนกลับไปมองว่าตัวรุ่นพี่ที่ทำการรับน้องนั้นมี อำนาจพิเศษ อะไรอยู่ในมือ
2014-08-18 06:18
  ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ “หม่อมน้อย” หรือ “หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล” ที่ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร Bioscope ฉบับเดือนสิงหาคม 2557 และในบทสัมภาษณ์บน Internet ในเรื่อง “การเมือง” ที่ถูกสอดแทรกเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง “แผลเก่า” แล้วรู้สึกเหมือนได้อ่านบทพร่ำพรรณารำลึกหาอดีตอันสุดแสนอุดมคติ เสมือนเด็กน้อยคนหนึ่งที่นั่งมอง “แผลเป็น” ของตัวเองแล้วก็หวนรำลึกไปอดีตเมื่อครั้ง “ผิวหนังยังดีไม่มีรอยแผลเป็น”
2014-08-03 01:17
    ภายหลังจากการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รายชื่อของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ให้ประชาชนได้ยลโฉมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติทั้ง 200 คน ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสถาบันทางการเมืองที่ทำหน้าที่แทนรัฐสภา กล่าวคือปฏิบัติหน้าที่แทนทั้งสภาผู้แทนราษฎร(สภาล่าง) และวุฒิสภา(สภาบน) ในการร่าง พิจารณา และประกาศบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ซึ่งปฏิบัติงานเป็น”ตัวแทนของปวงชนชาวไทย”นั้นมีที่มาจากการ”แต่งตั้ง”โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งผู้เขียนขอเกริ่นนำเอาไว้เท่านี้ก่อน
2014-07-30 21:44
  ผมได้อ่านคอลัมน์ที่สัมภาษณ์คุณวสิษฐ เกี่ยวกับความคิดด้านศีลธรรมที่ส่งผลต่อปัญหาสังคมไทยแล้วรู้สึกว่าเป็นการมองในมุมเดียว และมองจากมุมที่เป็นนามธรรมเสียมากกว่า กล่าวคือมันเป็นเสมือนว่าคุณวสิษฐอ่านข่าว มองสังคมแล้วก็บอกว่าความเสื่อมทั้งหลายเป็นเพราะศีลธรรมในสังคมตกต่ำ ศีลธรรมในสังคมจางหาย  แต่ไม่ได้วิพากษ์หรือวิเคราะห์ไปถึงมิติอื่นหรือปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้เกิดปัญหานั้นๆ
2014-07-24 05:08
  โครงสร้างอำนาจนี้ถูกกำหนดขึ้นใหม่เป็นการชั่วคราว ตามเนื้อหาของธรรมนูญการปกครองฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่อการปฏิรูปประเทศ ควรพินิจพิจารณากันว่าองค์กรหรือสถาบันทางการเมืองที่กำหนดขึ้นตามธรรมนูญการปกครองนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีอำนาจหน้าที่อย่างไร ในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์

Pages

Subscribe to จักรพล ผลละออ