จัดทำรัฐธรรมนูญ

เปิดรายชื่อ 35 คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญฯ โดยมี ภูมิธรรม นั่งประธาน ทั้งนี้ ผู้แทนพรรคก้าวไกล ระบุเพียงแค่เก้าอี้แต่ไม่ปรากฏชื่อ และไม่พบชื่อตัวแทนกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ล่ารายชื่อเมื่อปลายเดือนสิงหา
2023-10-03 13:56