จุดเทียนสันติภาพ เพื่อหยุดเงื่อนไขสู่ความรุนแรงและรัฐประหาร