จเด็จ ธรรมธัชอารี

บอร์ด สปสช. เห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 30 บาทอัปเกรด “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในจังหวัดนำร่อง แพร่-ร้อยเอ็ด-เพชรบุรี-นราธิวาส และอนุมัติขยายประเภทหน่วยบริการเป็น 8 ประเภท หนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ วงเงินทั้งหมด366.57 ล้านบาท
2024-01-03 12:33
บอร์ด สปสช. หนุน “30 บาทอัปเกรด” ต่อเนื่อง อนุมัติงบ 60 ล้านบาท ดูแลผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด เข้าถึงนวัตกรรมบริการการแพทย์ขั้นสูง “บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์” ครอบคลุมให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง และมะเร็งตับ ตับอ่อน และท่อน้ำดี เป้าหมาย 600 ราย
2023-12-27 13:36
เลขาธิการ สปสช. เผยทิศทางการใช้ข้อมูลสุขภาพในอนาคต เน้นพัฒนาให้ทุกกระบวนการเป็นอัตโนมัติทั้งการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับบริการ การขึ้นทะเบียน ไปจนถึงการเบิกจ่ายเงินแก่หน่วยบริการ พร้อมประกาศยินดีเชื่อมต่อข้อมูลกับทุกหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพในอนาคต
2023-11-01 15:15
สปสช.แจงแผนงานสนับสนุนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ข้อของรัฐบาล ครอบคลุมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การเพิ่มสิทธิประโยชน์ รวมทั้งร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวม
2023-10-15 12:47
สปสช.เปิดสถิติคนใช้นโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่กว่า 2 ปี มีใช้สิทธินอกหน่วยประจำตัวเองแล้ว 3.6 แสนคน 5.18 แสนครั้ง เบิกจ่ายไปรวมแล้ว 158 ล้านบาท 
2023-04-25 17:29
สปสช.แนะช่องทางใช้สิทธิบัตรทองเตรียมรับมือผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หลังหยุดยาวสงกรานต์ ย้ำกรณีผู้ป่วยโควิดกลุ่มอาการสีแดงใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือ UCEP เข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่ง
2023-04-18 16:26
บอร์ด สปสช. มีมติยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้ง 190 ระบบของ สปสช. เชิญ ทอ.มาช่วยทดสอบเจาะระบบ ตรวจหาช่องโหว่ เพื่อประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือทางไซเบอร์ พร้อมตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามแบบครบวงจรตลอด 24 ชม.
2023-04-12 14:40

Pages